Kwaliteit Hansa moet en kan omhoog!

Een verbetering van het rendement van de teelt én de verwerking van Hansa aardappelen, is een belang van zowel de teler als de verwerker. Met die doelstelling werd een bijeenkomst georganiseerd voor alle Hansa-telers van Aviko Potato. Met inbreng van de telers, de buitendienst, sorteerbedrijf Bongers, de afdeling Agronomie en de fabriek in Cuijk, werd het een nuttige maar vooral constructieve bijeenkomst.

Lees meer

Af-land pool Aviko Potato scoort € 72,92 per ton

De af-land pool van Aviko Potato is sinds de oprichting in 2012 met meer dan 50% in omvang gegroeid. De groei van de pool is volgens Jan van Kempen, voorzitter van de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato, het bewijs dat de telers behoefte hebben aan deze afzetvorm.

Lees meer

Verwerking monsterkisten verloopt soepel

Aviko Potato is zeer tevreden over het gebruik van de monsterkisten door de telers. De verwerking van de monsterkisten verloopt soepel en geeft betrouwbare uitslagen. Het tijdstip van verwerking in de fabriek is bepalend voor het moment van bemonstering.

Lees meer

“Zin in het nieuwe seizoen!”

In relatieve rust bereidt was- en snijbedrijf De Kubbe zich voor op het komende seizoen. De leerpunten van afgelopen seizoen worden gebruikt om de uitlevering voor seizoen 2018 soepel te laten verlopen. En Dick van Tilburg heeft er weer zin in!

Lees meer

Problemen bij uitlevering pootgoed minimaliseren

De uitlevering van pootgoed verliep afgelopen voorjaar niet voor iedereen even soepel. In de landelijke ATC-vergadering is hier al aandacht aan geschonken. Maar ook binnen de keten is de discussie gevoerd waarbij pootgoedhandelshuizen, Aviko Potato én de vervoerder hebben toegezegd om gezamenlijk verbeteringen door te willen voeren.

Lees meer

Aviko Potato zet in op 15% groei in Noordoost Nederland

Om invulling te kunnen geven aan de toenemende vraag naar aardappelproducten en granulaten, wil Aviko Potato haar areaal in Noordoost Nederland met 15% uitbreiden. Het gaat Aviko Potato in eerste instantie om de teelt van de zogeheten puree-aardappelen.

Lees meer

Veel kilo’s, veel groen en veel improviseren

Eind vorige week was in de meeste regio’s 80% of meer van het aardappelareaal gerooid. Met uitzondering van percelen met veel rot zijn de bruto opbrengsten goed tot zeer goed. Veel telers moeten improviseren om de kilo’s te bergen. Daar staat tegenover dat groene en holle knollen nog voor veel uitval kunnen zorgen.

Lees meer

Probleempartij of twijfels? Blazen, blazen, blazen!

In meerdere regio’s komen de aardappels binnen met veel aanhangende grond en meer of minder rotte knollen. Onder die omstandigheden moet de aandacht direct na het inschuren volledig zijn gericht op het drogen van de partij.

Lees meer

VIDEO: Aviko Potato op Potato Europe 2017

Op de stand van Aviko heerste een gezellige sfeer en men genoot van de heerlijke hapjes. Bekijk de video en proef de sfeer!

Lees meer

Soepele start van de oogst in regio Zuidoost

In het Zuidoostelijke teeltgebied is de oogst over het algemeen zonder problemen van start gegaan. Wel moeten sommige telers de ontwikkeling van holle knollen goed in de gaten houden en zorgt de brand in de fabriek in Lomm nog steeds voor logistiek ongemak.

Lees meer

Subcategorieën

4 juli: ATC jaarvergadering, Dronten