Om invulling te kunnen geven aan de toenemende vraag naar aardappelproducten en granulaten, wil Aviko Potato haar areaal in Noordoost Nederland met 15% uitbreiden. Het gaat Aviko Potato in eerste instantie om de teelt van de zogeheten puree-aardappelen.

Tijdens de landbouwbeurs Noord Nederland in Assen, van 28 november tot en met 1 december, zal Aviko Potato aanwezig zijn om aardappeltelers te informeren over de teeltmogelijkheden in het Noordoosten van het land.

Beter dan zetmeelteelt

Volgens buitendienstmedewerkers Martin Tillema en Geert-Jan Smegen zijn die mogelijkheden voor de aardappeltelers absoluut interessant in vergelijking met de traditionele zetmeelteelt. De kwaliteitseisen van de puree-aardappelen liggen op een iets lager niveau dan bij de frietaardappelen, maar de opbrengsten per hectare kunnen zeker op hetzelfde niveau liggen. Het saldo van puree-aardappelen ligt daardoor nogal wat hoger dan bij de zetmeelteelt terwijl Aviko Potato een goede bewaarvergoeding hanteert. 

Snelle uitbetaling

De uitbetaling aan de teler vindt kort na levering plaats. Telers stellen een snelle afwikkeling en betaling op prijs. Het verbetert hun liquiditeitspositie in het seizoen. Daarnaast hebben telers alle vrijheid van telen en kunnen ze jaarlijks eenvoudig het areaal uitbreiden of inkrimpen. Daarnaast hebben telers een ruime inspraak in de te leveren periode.  In nauw overleg met de buitendienst en logistieke planning is er vaak een ideaal levertijdstip te vinden.