Reactie VAVI internetconsultatie Gewaslijsten 7e Actieprogramma

Bekijk de reactie van VAVI betreft de internetconsultatie Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten in onderstaande document.

Lees meer

Update winterteelten in het kader van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Vorige week heeft LNV de gewaslijst winterteelten gepubliceerd. Cosun en de brancheorganisaties zijn in overleg met het ministerie van LNV over deze gewaslijst. “Net als veel telers hebben wij vragen over deze gewaslijsten. Zowel over suikerbieten, die de opmerking ‘indien laat geoogst’ hebben gekregen, als ook over consumptieaardappelen en cichorei die helemaal niet zijn opgenomen op de lijst.” Begin volgende week zal Cosun haar telers attenderen op en verzoeken gebruik te maken van de internetconsulatie. Zij zullen daartoe gerichte argumenten aandragen. 

Ministerie LNV publiceert lijst winterteelten

Het ministerie van LNV heeft afgelopen vrijdag de voorlopige lijsten met winterteelten en vanggewassen in het kader van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (kortweg 7e APN) bekend gemaakt.

Lees meer

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn; laat uw stem horen

Tot 12 augustus is het mogelijk een reactie te geven op de wijzigingen in het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit gaat over regels binnen het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Lees meer

Prima sfeer kenmerkt ATC-vergadering

De bekendmaking van een fraaie poolprijs en goede vooruitzichten voor de aardappelsector in de toekomst zorgden voor een prima sfeer tijdens de jaarvergadering van de Aardappel Telers Commissie van Aviko Potato. Smeuïge inleidingen van twee Zuiderburen en een smakelijk foodtruck festival zorgden voor een passende omlijsting.

Lees meer

Positieve vooruitzichten voor de aardappelteelt en Aviko

De positieve toon van de ATC-vergadering werd na de bekendmaking van de poolprijs voortgezet in de presentatie van Dick Zelhorst, directielid bij Aviko en verantwoordelijk voor Agro en Supply.

Lees meer

Aviko pool betaalt gemiddeld €218 per ton uit

De Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato heeft met een gemiddelde poolprijs van €218 per ton een mooi resultaat over oogst 2021 bereikt. Ze wist maximaal te profiteren van de prijsschommelingen vanwege de dynamiek in de markt als gevolg van Covid-19.

Lees meer

“Samenwerking brengt nieuw ras vlot naar de praktijk”

Verspreid over de verschillende segmenten (friet, tafel en hoge drogestof) heeft Aviko Potato momenteel 17 nieuwe rassen in het stadium van de semi-commerciële opschaling. Aardappelspecialist Jacob Eising begeleidt voor veel van die rassen een studieclub. “Als alle betrokkenen meedoen, krijgt een ras een eerlijke kans en gaat de introductie vlotter.”

Lees meer

Aviko wil vlokkenteelt uitbreiden

Aviko Potato ziet in het Oosten en Noordoosten van Nederland kansen voor uitbreiding van de aardappelteelt voor de vlokkenindustrie. Daarom investeert ze niet alleen in haar productielocaties, maar ook in onderzoek naar nieuwe rassen en bewaarstrategieën. Tijdens een informatieve bijeenkomst werden aardappeltelers hierover bijgepraat.

Lees meer

Themabijeenkomsten Groeikracht

Groeikracht organiseert de komende weken negen themabijeenkomsten voor aardappel-, bieten- en cichoreitelers.

Lees meer