In het Zuidoostelijke teeltgebied is de oogst over het algemeen zonder problemen van start gegaan. Wel moeten sommige telers de ontwikkeling van holle knollen goed in de gaten houden en zorgt de brand in de fabriek in Lomm nog steeds voor logistiek ongemak.

“De neerslag is hier eigenlijk wel meegevallen”, zegt Chris van den Boogaart. “De boeren kunnen in mijn gebied gewoon rooien. In de kleigebieden is wel wat op voorraad gerooid toen de regen er aan kwam, maar daar kunnen ze nu ook gewoon weer het land op.”

Mooie OWG’s

In Chris’ gebied (Limburg, Zuidoost-Brabant, Zuidoost-Gelderland en grensgebied Duitsland/België) zijn de meeste Hansa’s inmiddels doodgespoten. Ook in de frietrassen is de loofvernietiging begonnen maar er zijn ook de nodige telers die nog even wachten op de uitslag van hun laatste OWG-monster.  Chris: “Over het algemeen hebben we mooie OWG’s van tussen de 380 en 400 maar net boven de 360 komt ook voor. Als een gewas dan nog redelijk groen is, kan het nog vocht opnemen en zak je misschien weer onder de grens.”

Prima kwaliteit en goede opbrengst

Op basis van waarnemingen in het veld constateert van den Boogaart dat er goede tot zeer goede opbrengsten worden gerealiseerd. En ook met de kwaliteit zit het wel goed. “Mede dankzij de nette OWG’s verwacht ik geen grote problemen met blauwverkleuring”, meldt Chris. Ook is de grond dankzij de neerslag minder “agressief” op de knollen. Groeischeuren komen dit jaar amper voor maar wel ziet van den Boogaart dat er op veel percelen misvormde knollen voorkomen. Die “bananen” komt hij vooral tegen in Agria, Victoria en Fontane; de oorzaak zoekt hij in onregelmatige groei door structuurproblemen en de droogte in het voorjaar.

Holle knollen

Wat op sommige percelen wel een punt van aandacht wordt, zijn holle knollen. “We zien die vooral bij Zorba en Fontane maar ook bij andere rassen komt het voor”, weet van den Boogaart. De oorzaak zoekt hij in de groeispurt die optrad toen er na een lange periode van droogte eindelijk neerslag viel. Telers die laat op de rooiplanning staan, adviseert Chris om hun gewassen goed te inspecteren. “Als je holle knollen vindt, laat het gewas dan niet langer doorgroeien want dan wordt het erger. En bedenk dat partijen met problemen niet per definitie voorrang krijgen in de fabriek” voegt hij daar aan toe. “Er is immers veel aanbod. Maar natuurlijk proberen we in de planning rekening te houden met telerwensen, zeker als er problemen zijn.”

Planning is hele kluif

De logistieke planning is voor de fabriek toch al een hele kluif. Niet alleen vanwege de goede opbrengsten maar ook omdat er in de fabriek in Lomm nog steeds een lijn stilligt na de brand van 2 weken geleden. Waar mogelijk wijken vrachtauto’s nu uit naar de fabriek in Steenderen.  “Er zal een beroep worden gedaan op alle schakels in de keten om alle aardappels op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen”, zegt Chris, “Maar samen met de telers, onze afdeling Logistiek en de fabrieken gaan we de klus weer klaren.”