Een verbetering van het rendement van de teelt én de verwerking van Hansa aardappelen, is een belang van zowel de teler als de verwerker. Met die doelstelling werd een bijeenkomst georganiseerd voor alle Hansa-telers van Aviko Potato. Met inbreng van de telers, de buitendienst, sorteerbedrijf Bongers, de afdeling Agronomie en de fabriek in Cuijk, werd het een nuttige maar vooral constructieve bijeenkomst.

Bij de bijeenkomst waren 28 van de 32 Hansa-telers vertegenwoordigd met 40 personen in totaal. Verdeeld in groepen doorliepen zij een programma van drie onderdelen. De rondleiding door de fabriek maakte de meeste indruk. “Het was wel even schrikken voor sommige telers”, zegt Chris van de Boogaart, buitendienstmedewerker Zuidoost van Aviko Potato. “Tot nu toe kenden ze alleen de kwaliteitscijfers van hun aardappels op papier. In de fabriek zagen ze nu hoe de aardappelen er soms uitzien na het stoomschillen.”

Rondleiding door fabriek

Ook Roel Olders, de grondstof- en productieplanner van de fabriek, zag dat de rondleiding door de fabriek indruk had gemaakt. “Zaken als blauwverkleuring en Rhizoctonia-gaatjes komen pas goed aan het licht na het stoomschillen. Dat geldt ook voor aantastingen met M. chitwoodi. Al deze ‘defects’ moeten bij overschrijding van de normen na het schillen worden verwijderd en dat drukt het rendement. En sommige mankementen, bijvoorbeeld lichte blauwverkleuringen zijn sowieso heel lastig uit te sorteren.”

Optische sorteerders

Olders kon tijdens de rondleiding laten zien dat Aviko ook zelf actie onderneemt om de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren. “We hebben fors geïnvesteerd in optische sorteerders en de opleiding van de operators. Er is hier permanent 1 fte bezig met optimalisering van de kwaliteit in het hele proces.”

Positief voor kwaliteitsbeleving

In een tweede onderdeel van de bijeenkomst kregen de deelnemers vergelijkende overzichten te zien van hun kwaliteitscijfers van alle leveringen van de laatste drie jaar. “De gegevens stonden uiteraard onder nummer”, vertelt Chris, ”maar men weet nu wel wat de grootste problemen zijn en waar men staat. Tijdens de contractering gesprekken is er binnenkort gelegenheid om de individuele cijfers verder te bespreken met de buitendienst.”

Effect ethyleenbehandeling

In het derde deel van de bijeenkomst vertelde agronoom Wiert Wiertsema over de positieve effecten van een ethyleen-behandeling van het pootgoed. Bij de Hansa-teelt is een goede knolzetting van groot belang om de juiste (relatief fijne) maatsortering van de knollen te bereiken. Een behandeling met ethyleen verhoogt het aantal stengels en daarmee het aantal knollen. “Proeven hebben laten zien dat je met een ethyleenbehandeling een fijnere sortering bereikt zonder verlies van opbrengst”, stelt Chris. “Daarom hebben we dit seizoen een flink kwantum ethyleen behandeld pootgoed beschikbaar; de telers kunnen dit bestellen zonder meerkosten.”

Kwaliteitsbeleving groter

Al met al hebben van de Boogaart, Olders en Wiertsema de bijeenkomst als positief ervaren. “Aan de reacties van de telers konden wij merken dat hun kwaliteitsbeleving flink is toegenomen. Dat maakt het ook een stuk makkelijker om te praten over oorzaak-gevolg relaties”, zegt Chris. In dat verband merkt hij nog op dat de gewenste kwaliteitsverbetering een zaak is van alle betrokken partijen. “Het gaat niet alleen om de telers en de fabriek”, stelt hij, “We moeten ook goed communiceren met de afdeling logistiek, de loonwerkers en het sorteerbedrijf. En binnen de buitendienst natuurlijk. Elke schakel levert z’n eigen bijdrage aan de kwaliteit van het eindproduct.”