Kennismakingsdag Rixona Venray goed geslaagd initiatief.

De kennismaking met de Rixona vestiging in Venray op maandag 13 juni jl is de Noordoostelijke telers van Aviko Potato prima bevallen. Na afloop reden twee bussen vol enthousiaste akkerbouwers terug naar huis. “Het programma zat goed in elkaar. En mooi om een keer te zien wat ze allemaal van onze aardappels maken.”

Lees meer

Programma velddag 1 juli a.s.

A.s. vrijdag, 1 juli is de velddag van Aviko Potato. Tijdens de velddag kunt u 5 demovelden van 0.5 ha groot bezoeken. Dit zijn verschillende praktijkproeven van bemesting, rugopbouw, plantafstand en ethyleenbehandeling. De betreffende pootgoedhandelshuizen Agrico, Meyer, Interseed en Den Hartigh, praten u bij over de rassen Fontane, Lady Amarilla, Miranda, Zorba en Hansa.

Lees meer

Poolprijs Aviko Potato komt uit op € 173,64

De Aardappeltelerscommissie (ATC) van Aviko Potato heeft voor oogst 2015 een pool-prijs gerealiseerd van € 173,64 per 1.000 kg. Deze prijs geldt voor de rassen Agria en Innovator in de pool mét voorverkoop, geleverd in week 13. Gelet op het marktverloop is dat een goed resultaat.

Lees meer

Handvatten voor het optimaliseren van de Hansa teelt

Hansa is het enige ras dat Aviko Potato contracteert voor de productie van koelverse producten. Dit ras is hiervoor zeer geschikt vanwege haar fijne sortering, ovale vorm, onderwatergewicht (OWG) en andere eigenschappen. Aviko Potato heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de Hansa teelt. Belangrijke aandachtspunten zijn o.a. de sortering, inwendige bruinverkleuring en blauwverkleuring.

Lees meer

“Hoeveel slimmer zijn de Belgen?”

Tijdens het avondprogramma van de ATC-jaarvergadering van Aviko Potato op 28 juni a.s. zijn de schijnwerpers gericht op onze Zuiderburen. De Belgen zijn met hun verwerkingscapaciteit Nederland inmiddels voorbij gestreefd. En hun areaal consumptieaardappelen stijgt dit jaar met dubbele cijfers. Wat is hun geheim? Wat betekent dit voor Nederland? Kunnen we er iets van leren?

Lees meer

“De hele wereld voeden met lokale productie?”

Journalist Jacques van Outryve over voedsel- en landbouwpolitiek: De wereldlandbouw moet op termijn 9 miljard mensen voeden. Dat is al een uitdaging op zich. Tegelijkertijd wordt steeds vaker aangedrongen op lokale productie. Is dit haalbaar of moeten we op zoek naar een compromis? Hoe gaat de politiek (Europees en wereldwijd) om met deze vraagstukken? En wat gaan akkerbouwers in de Lage Landen er van merken? Landbouwjournalist ir. Jacques van Outryve geeft zijn visie.

Lees meer

Romain Cools bekijkt aardappelmarkt door Belgische bril

Aviko Potato wil haar telers de komende jaren tijdens de jaarlijkse telersvergadering een inkijkje geven in de teelt en aardappelmarkt in de ons omringende landen. Dit jaar bijten onze Zuiderburen het spits af. Met Romain Cools van Belgapom kan Aviko Potato zich geen betere spreker over de aardappelmarkt wensen.

Lees meer

Monstername voortaan verzorgd door buitendienst Aviko Potato

Vanaf 15 mei nemen de buitendienstmedewerkers van Aviko Potato een deel van de monsternames bij de telers op zich. Monsternemer/keurmeester Jan Hilbrands neemt afscheid van Aviko.

Lees meer

Demo’s voor velddag liggen er al netjes bij!

De Velddag van Aviko Potato op 1 juli a.s. vindt plaats op het akkerbouw- en loonbedrijf van Jos Derks in Volkel. De demovelden zijn daar begin april al aangelegd.Hieronder stellen we Jos en zijn bedrijf aan u voor. Het bedrijf van Jos Derks (52) in Volkel lijkt geknipt voor de eerste editie van de Velddag van Aviko Potato. Het ligt allereerst mooi centraal in het Zuidoostelijk Zandgebied.

Lees meer

Velddag in Volkel wordt informatieve happening voor Aviko-telers

Op 1 juli 2016 vindt de eerste Velddag van Aviko Potato plaats in Volkel (N.Br.) Het belooft een gezellige en informatieve happening te worden waarmee Aviko Potato de binding met telers extra inhoud wil geven. In deze en volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees meer