De nauwe samenwerking tussen Aviko Potato en de aardappeltelers komt tot uiting in de aardappeltelerscommissie (ATC). Vertegenwoordigers van telers uit alle regio’s waar Aviko Potato aardappelen contracteert, hebben hierin zitting.

Wat doet de ATC?

De ATC adviseert en draagt bij aan ontwikkelingen, zoals nieuwe contractvormen. Ook houdt ze als belangenbehartiger namens de telers toezicht op de juiste naleving van reglementen en inkoopvoorwaarden. Daarnaast is de ATC verantwoordelijk voor de vermarkting van de in de pools gecontracteerde aardappelen.

Downloads: 

download01Reglement ATC Aviko Potato 2019

download01 Poolprijzen van 2017 

download01 Poolreglement 2019 

atc