Vroegere afroep van pootgoed helpt logistiek

Vanaf begin maart gaat de pootgoedverlading naar telers weer los. Op De Kubbe in Biddinghuizen is het dan topdrukte. Logistiek medewerker Ferry Medemblik van Aviko Potato hoopt dat de planning dit seizoen mooi verspreid is, zodat elke teler goed bediend kan worden.

Lees meer

Hygiëneprotocol leidend bij ontvangen pootgoed

De pootaardappelen eenmaal afgeroepen, moet het transport nog aan twee belangrijke voorwaarde voldoen. De eisen die gesteld zijn in het PCC Hygiëneprotocol, waar Aviko Potato zich aan heeft geconformeerd. En een goede (tijdelijke) bewaring op het erf van de teler.

Lees meer

Transporteur Butter voortrekker Hygiëneprotocol

Sinds 22 maart 2012 is het Hygiëneprotocol van de Pootaardappelen Contact Commissie (PCC) van kracht. Hoe gaat het transport daar mee om? De Butter Group is een NAO erkend transporteur; ze werkt dus overeenkomstig het Hygiëneprotocol. Wiechert Steert, hoofd planning van de Butter Group, over nut en aanpak van de ketenaanpak.

Lees meer

Masterclass Aviko Potato voor leerlingen plantenteelt

Een combinatie van jongeren kennis laten maken met de aardappelteelt en het vertalen van maatschappelijke betrokkenheid en binding met de regio. Vanuit dat oogpunt ondersteunt Aviko Potato een aantal leerlingen plantenteelt van het Groenhorst Emmeloord bij de aardappelteelt.

Lees meer

Waarom worden de Agricopools en de Avikopools niet geïntegreerd?

Frankrijk groeit qua telers en volume

De contracteringsgesprekken voor 2014 zijn gestart. Wat zijn de ervaringen in Frankrijk van buitendienstmedewerker Yohanna Cornet?

Lees meer

KwALIteit

,,Het kwaliteitsmineraal voor de aardappel’’, noemt Matthijs Meijer, manager Agronomie bij Aviko Potato, kalium ofwel kali. Uit onderzoek blijkt dat het kaligehalte in de bodem soms te laag is. Meijer roept daarom op tot meer aandacht voor de aanwending van kali, onder meer op basis van de inzet van grondmonsters en plantsap-analyses.

Lees meer

Verversen, verdelen en gassen voor betere bewaring

De zachte winter heeft zowel voor- als nadelen voor aardappels in de bewaring. Volgens buitendienstmedewerker Marten Scheepsma van Aviko Potato zijn drie aspecten voor de teler nu van belang: met dagelijkse regelmaat lucht verversen, interne lucht verdelen en periodiek gassen.

Lees meer

2014 – vast contract of vrije markt?

De contracteringsgesprekken voor 2014 zijn gestart.
Wat zijn de ervaringen van twee buitendienstmedewerkers? Edwin Schrotenboer en Manfred van ’t Erve nemen ons mee de boer op.

Lees meer

Pootgoed tellen geeft grip op kosten per hectare

Van oudsher is de pootaardappellogistiek ingericht op kilogrammen, maar als dat aan De Kubbe in Biddinghuizen en Aviko Potato ligt, dan komt daar snel verandering in. De Kubbe maakte na een lang proces de slag naar het stuk voor stuk tellen van alle knollen.

Lees meer