De contracteringperiode voor 2014 loopt ten einde. Jan Willem de Weert en Chris van den Boogaart doen vanuit hun regio verslag. ,,De deadline halen we wel.’’

JanWillemJan-Willem de Weert, Zuidwest-Nederland, Zeeland

,,Momenteel werk ik de laatste bezoekjes af. Deze regenachtige vrijdag komt goed van pas, want de afgelopen mooie dagen waren veel telers bezig met bieten en uien zaaien. De komende dagen kan ik nog wat besprekingen afronden.’’ Het vroege en mooie voorjaar heeft meerdere kanten volgens De Weert. Waar de Premières al lang en breed in de wat lichtere grond zitten, zullen de andere rassen vanaf volgende week gepoot worden. De eerste ladingen zijn al afgeroepen. ,,Ja, de zware grond is niet helemaal mooi vanwege de zwakke winter, maar met extra bewerkingen lukt het wel.’’

Vooral de Fontane, Agria, Innovator en Victoria heeft hij tot dusverre weggezet. Meer dan vorig jaar, weet De Weert. De ruimte in zijn regio is over het algemeen goed beschikbaar voor alleen akkerbouw. Alleen in de regio Midden-Brabant, met veel veeteelt, varieert de ruimte meer. De teeltgroei zit volgens De Weert toch in de hoop op betere prijzen. ,,Tot aan de jaarwisseling vertoonde de prijs immers een plus. Anderzijds zie je wel dat men wel zoekt naar prijszekerheid door voor vaste prijscontracten te kiezen. En daarmee kiezen ze nog steeds voor een mooie prijs.’’

chris01Chris van den Boogaart, Limburg, Oost- en Midden-Brabant

,,Laatst sprak ik nog een oudere teler die eigenlijk nog nooit had meegemaakt dat zo massaal zo vroeg wordt gepoot. Hier al sinds twee weken, maar deze koude maandag en koude nachten geven een flink verschil. Toch zijn de omstandigheden op onze zandgronden prima. Overigens is het op de zwaardere Limburgse löss, maar nog meer op de Maasklei erg klonterig qua structuur, net als elders in Nederland. De 5-10 millimeter regen van afgelopen weekend heeft de grond goed gedaan. Doordat bewerken en poten meestal in een werkgang gedaan wordt, zal nachtvorst geen nadeel meer hebben voor de poter.’’

Bijna alle contracteringsgesprekken zijn afgerond. Vooral Fontanes zijn gevraagd. Echter, ook de andere rassen vonden gretig afzet, verdeeld over alle leverperiodes van augustus tot juni. De voorkeur ging meer uit naar vasteprijscontracten dan vorig jaar het geval was. ,,Maar je ziet dat telers toch vaak voor langetermijnbeleid kiezen met 30-40 ton vaste prijs/ha . Daar wijken ze toch niet veel vanaf.’’ De stijgende markt heeft volgens Van den Boogaart ook in zijn regio wel geleid tot meer areaal. ,,Telers hopen toch dat de markt na twee goede jaren ondanks de recente daling blijvend aantrekt. Als de nachtvorst dit voorjaar meevalt, verwacht ik in ieder geval genoeg opbrengst in juli en augustus.’’