In 2012 heeft Aviko Potato de consumptieactiviteiten van Agrico overgenomen. Destijds zijn afspraken gemaakt over een overgangstermijn van de toenmalige Agrico-contracten naar Aviko Potato. Per 2014 gaan de contracten over naar Aviko Potato.

Meer uniformiteit en duidelijkheid

Op verzoek van zowel deze telers als de Aardappel Telers Commissie (ATC) worden per oogstjaar 2014 de pools allemaal geïntegreerd naar de contractvormen bij Aviko. Met de samenvoeging ontstaat een eenduidiger verkoopbeleid over alle pools heen. Ook geeft het de telers meer duidelijkheid over de beschikbare pools. De betrokken telers zijn op de hoogte gesteld.

Wat zijn de afspraken?

  • De Agrico-pool wordt met gegarandeerde bodemprijs geïntegreerd met de Aviko-pool met voorverkoop.
  • Oud Agrico ledentelers die in 2010 of 2011 deelnamen aan de Agrico-pool met gegarandeerde bodemprijs en nu kiezen voor de pool met voorverkoop, behouden het recht op de gegarandeerde bodemprijs.
  • De Aviko-pool met voorverkoop is een netto tonnen pool (maximaal 40 ton per ha). Het hectare restant kan in de pool zonder voorverkoop worden vastgelegd. De oud Agrico ledentelers die kiezen voor verkoop van het hectare restant via de - - Aviko-pool zonder voorverkoop, behouden ook voor het hectare restant het recht op de gegarandeerde bodemprijs.
  • Oud Agrico ledentelers die kiezen voor de pool met voorverkoop, kunnen tevens een netto volume op vaste prijs en/of andere netto contracten vastleggen.
  • De Agrico pool zonder gegarandeerde bodemprijs wordt geïntegreerd met de Aviko-pool met voorverkoop (tot maximaal 40 ton per ha) en de Aviko-pool zonder voorverkoop (hectare restant).
  • De oorspronkelijke verkoopstrategie van de Agrico-pools komt te vervallen. De verkopen van de aardappelen van de oud Agrico ledentelers lopen evenredig mee in de verkopen die de ATC doet vanuit de pool met en de pool zonder       voorverkoop van Aviko. De ATC verkoopt binnen de kaders die benoemd zijn in het poolreglement van Aviko Potato op basis van haar marktverwachting.
  • De oorspronkelijke regeling tussen Agrico en Aviko Potato over de uitbetaling van de garantiereserve t.b.v. de gegarandeerde bodemprijs, blijft in stand.
  • Oud Agrico ledentelers die reeds contracten hebben afgesloten voor oogstjaar 2014, mogen de contracten alsnog omzetten naar de pool met voorverkoop en/of pool zonder voorverkoop (met gegarandeerde bodemprijs).