Telers tevreden over af-landpool

Deze week werd de prijs vastgesteld van de eerste Aviko Potato af-landpool met voorverkoop voor frietgeschikte aardappelen. Hoewel de poolprijs door de meeste van de 50 aanwezige telers als ‘realistisch’ werd beoordeeld, waren er ook enkele kritische noten.

Lees meer

Aviko Potato hoofdsponsor USRA-studenten

Heel veel studenten aan CAH Vilentum in Dronten komen van een agrarisch bedrijf. Een groot aantal van hen zijn toekomstige bedrijfsopvolgers óf ze gaan in de agribusiness aan de slag. En wie weet, misschien wel bij Aviko Potato.

Lees meer

Afland pool met voorverkoop

Aviko Potato is dit jaar gestart met een af land pool voor frietgeschikte aardappelen van de hoofdrassen Fontane, Miranda en Agria. In deze pool zijn in de periode van week 33 tot en met week 44 aardappelen af land geleverd.

Lees meer

"Samen hebben we veel mogelijk gemaakt''

Even bijpraten met... Buitendienstmedewerker Chris van den Boogaart over samenwerking tussen de fabriek en de telers in Brabant en Limburg.

Lees meer

Veiligheid boven alles!

Zowel de telers áls Aviko Potato willen de kwaliteit van de aardappelen gedurende het seizoen goed volgen. Daarom nemen de medewerkers van de kwaliteitsdienst met regelmaat monsters van alle opgeslagen partijen. Daarbij nemen de medewerkers geen risico's als het gaat om persoonlijke veiligheid.

Lees meer

De Kubbe verhoogt servicegraad voortdurend

Op- en overslagbedrijf De Kubbe in Biddinghuizen is voor Aviko Potato een belangrijke partner voor het bewaren, snijden, wassen, ontsmetten en afleveren van pootgoed. Jaarlijks verwerkt De Kubbe 25.000 ton aardappelen. Het voordeel van de samenwerking met Aviko Potato is dat grotere partijen pootgoed kunnen worden ingekocht, de kwaliteit goed gevolgd kan worden en de behandeling en levering van pootgoed heel flexibel is.

Lees meer

Hoog CO2-gehalte beïnvloedt bakkleur

Aardappelen zijn een levend product en ademen CO2 uit. Te veel CO2 in de bewaarplaats gaat ten koste van de bakkleur. Daarom heeft Aviko Potato geïnvesteerd in een CO2-meter. Doe er uw voordeel mee en vraag uw buitendienstmedewerker om bij u een meting uit te voeren.

Lees meer

Verdere groei Aviko in China door succesvolle samenwerking met lokale overheid

Aviko wil haar productiecapaciteit in China vergroten. Daartoe heeft ze deze week een intentieverklaring getekend met haar joint venturepartner, de lokale Chinese overheid van Minle County in de provincie Gansu. De huidige Aviko fabriek in Zhangye loopt tegen haar capaciteitsgrenzen aan.

Lees meer

In overleg is bijna alles mogelijk

,,Een goede samenwerking'', zo vat akkerbouwer en varkenshouder Jos Derks zijn relatie met Aviko Potato samen. Met name de planning bij aflevering, de openheid bij de tarrering en de oplossingsgerichtheid van Aviko Potato spreken hem aan.

Lees meer

Vruchtbare wisselwerking droogindustrie teelt

Aviko Potato contracteert aardappelen voor de droogindustrie in meerdere gebieden in Nederland. Dit levert een vruchtbare wisselwerking op tussen de aardappeltelers en de twee Aviko Rixona-fabrieken die de aardappelen tot vlokken en granulaat verwerken.

Lees meer