Even bijpraten met...

Edwin Schrotenboer, buitendienstmedewerker neemt u mee bij actuele ontwikkelingen in zijn werkgebied.

Hitte kan catastrofaal zijn

,,De droge zomer van 2013 heeft gevolgen voor de opbrengst. Vooral de extreme hitte van wel 35 °C in het oosten van het land was catastrofaal. Ik zie wel verschil tussen mijn regio’s. In Brabant en Limburg is men van oudsher meer gericht op het structureel beregenen van allerlei gewassen. In de Achterhoek daarentegen zie je dat veel minder. Daar is bij ieder perceel ook geen beregeningsbron geslagen en kost het meer moeite om water van ver te halen.’’

Wel zes beregeningsbeurten

,,Waar de telers in Brabant/Limburg in normale jaren zo’n twee keer per jaar besproeien, zag je nu soms acht beregeningsbeurten. Vrij veel dus. Maar het loont wel: boeren die beregend hebben en goed hebben bemest, halen ondanks de hitte nog een goed niveau qua opbrengst en maatsortering.’’

Opbrengst ca. 10% lager

,,De opbrengst ligt naar verwachting flink lager dan vorig jaar. Dat kan variëren van 35 tot 70 ton, met gemiddeld zo’n 50 ton. Dat is zo’n 10 % minder dan gemiddelde andere jaren. De mindere groei werkt ook door in het knolaantal per 10 kilo. Normaal praat je over 65 aardappelen, maar dat zal dit jaar wel meer richting de 80 gaan liggen. Dit betekent dat de aardappelen kleiner zijn dan normaal, terwijl onze fabriek graag een grotere maat ziet.’’

Nazomer geeft nog hoop

,,Voor de vroege percelen is het te laat, maar hopelijk kunnen de ‘groene percelen’ nog profiteren van een mooie nazomer . Ideaal is een gematigde temperatuur van 18-23 °C, met regelmatig wat regen. De percelen staan er veelal nog groen bij en hebben de potentie om nog wat bij te trekken.’’