Aviko Potato neemt gedurende het jaar veel monsters. Wat doen ze daarmee? Jorrit Leensen vertelt. 

Het is voor Aviko Potato heel belangrijk dat ze weet wat de kwaliteit van de aardappelen gedurende het seizoen is. Daarom worden per partij op verschillende momenten tijdens de teelt en bewaring monsters genomen. Jorrit Leensen, binnen Aviko Potato verantwoordelijk voor de kwaliteitsafdeling, praat ons bij over monsters voor proefrooiingen, aardappelen af land, knolindicatie, aardappelen uit de schuur, proefrassen én aardappelen met specifieke eigenschappen.

Om hoeveel monsters gaat het eigenlijk?

,,Afhankelijk van partijgrootte en eindproduct neemt Aviko Potato één tot vijf keer per jaar een monster van 20 kg. Dagelijks analyseren kwaliteitsmedewerkers dus zo’n 100 monsters om een indicatie te krijgen van de kwaliteit. Daarbij gaat het met name om de grofte, het onderwatergewicht en de bakkwaliteit (zoals blauw, rooibeschadigingen, vreterij) van de partij. Het verloop in de bakkleur tijdens de bewaring is de belangrijkste kwaliteitscriteria om te volgen.’’

Wat doet Aviko Potato met de resultaten?

,,Met resultaten van bemonstering kunnen we alle partijen maximaal benutten en daar logistiek op anticiperen. Door het continu meten weten we de kwaliteit van de aardappelvoorraad. Zo kunnen we tijdig bijsturen in de bewaring en telers weten nog beter wat er van hen wordt verwacht. De resultaten van de bemonstering levert ook waardevol vergelijkingsmateriaal om de teelt, bewaring en productkwaliteit te optimaliseren.’’

Waarom zijn de monsters belangrijk voor de fabriek?

,,Op de fabriek weten ze zo vrij nauwkeurig welke grondstof ze mogen verwachten en hoe zij die het beste kunnen verwerken. De productieleiders bij de fabrieken kunnen de grondstof verwerken tot het eindproduct met het hoogst mogelijke rendement. De procesoperator weet zo ook op voorhand waarop hij het proces moet bijsturen. Denk aan stoomtijd en instellingen op defect. Want voor elk product gelden andere eisen.’’

Wat hebben de telers daaraan?

,,Het dikwijls bemonsteren geeft een goed beeld van de partij. Dat is ook in het belang van de teler. We proberen altijd zoveel mogelijk waarde uit de partij te halen. Dat daarvoor - in sommige gevallen - vaker monsters bij telers worden genomen is daarvan een gevolg.”

 monster1  monster2 monster3 
 monster4  monster5  monster6