De Europese consumptie van aardappelen en aardappelproducten stagneert. Voor groei van de afzet is de aardappelsector daardoor afhankelijk van mondiale markten. Daar gelden echter andere ‘regels’ dan in Europa.

De laatste maanden wordt er veel gesproken over ketentelers. Ook binnen Aviko Potato. Volgens directeur Dick Zelhorst is dat een direct gevolg van de veranderende afzetkansen voor frites en aardappelproducten. De Noord Europese markt lijkt verzadigd. De groei zit alleen in aardappelspecialiteiten. Daardoor zoekt de verwerkende industrie naar groei op de mondiale markten.

De Europese telers en verwerkers hebben een zeer sterke uitgangspositie. Ze zijn strak georganiseerd en werken heel efficiënt. Daardoor is de kostprijs voor aardappelen concurrerend met die van de Amerikanen, de belangrijkste concurrent op de wereldmarkt. ,,Voor duurzame afzet op de wereldmarkt is echter ook prijsstabiliteit en leveringsgarantie van belang’’, aldus Zelhorst. Wil een internationaal bedrijf als Aviko de komende jaren haar stevige positie behouden en versterken, dan zal zij meerjarige afspraken met telers moeten kunnen maken op een redelijk stabiel prijsniveau. ,,Mondiale afnemers hebben geen boodschap aan prijsfluctuaties op de Europese aardappelmarkt. Ze willen een stabiele inkoopprijs.’’

Ruimte voor ketentelers

Voor Aviko Potato betekent dit dat ze samen met de telers zoekt naar mogelijkheden om deze kansen te benutten. Prijsschommelingen moeten daarbij zoveel mogelijk voorkomen worden. ,,Wij willen samenwerken met telers die kansen zien om op dit niveau te acteren. Met hen willen we meerjarige afspraken maken over hoeveelheid product, kwaliteit en prijs’’, aldus Zelhorst. Feitelijk komt dit erop neer dat een ketenteler positieve en negatieve prijsfluctuaties deelt met zijn afnemer. Bovendien is een ketenteler bereid om samen met zijn afnemer op zoek te gaan naar de laagste kostprijs en de hoogst haalbare kwaliteit. ,,Uiteindelijk is het doel om de ketenteler te belonen voor zijn commitment door samen met hem een hoger rendement uit de teelt te halen. We zoeken hiervoor dus telers die échte Aviko-telers willen worden.’’

U kunt meedenken

Komend najaar gaat Aviko Potato samen met de ATC in gesprek met telers om concreet invulling te geven aan de ‘Aviko ketenteler.’ De informatie die uit de discussies naar voren komt, zal gebruikt worden om het ‘functieprofiel’ van een ketenteler te definiëren. Vindt u het leuk om hierbij aan te haken? Meldt u zich dan snel aan.

Uw naam
Ongeldige invoer
E-mailadres
Ongeldige invoer
Laat uw reactie achter
Ongeldige invoer
Neem de tekens over(*) Neem de tekens over
Ongeldige invoer