Oogstjaar 2012 was voor aardappeltelend Nederland goed. Met een gemiddeld poolresultaat van rond de 27 euro per 100 kg wisten de Aviko telers volop te profiteren van de stemming in de markt als gevolg van de misoogst in Engeland. Oogstjaar 2013 begon vanwege de latere beschikbaarheid van de nieuwe aardappelen ook zeer hoopgevend. Door de lage oogstramingen in met name Duitsland en België liep de aardappeltermijnmarkt in oktober zelfs op tot 24 euro per 100 kg. Daardoor groeide de verwachting van een herhaling van oogstjaar 2012. In de maanden daarna daalde de dagprijs echter alleen maar.

Nieuwe aardappelen zijn vroeg

Zelhorst – begripvol jegens de teleurgestelde telers - duidt de oorzaken: ,,De verwachte export van aardappelen naar Rusland vanwege de tekorten aldaar is niet op gang gekomen, doordat ze de grenzen dicht houden. Daarnaast merk je dat juist door de hoge prijsverwachting alle Europese industrieën in het voorseizoen maximaal hebben ingekocht.’’ En dan is er het uitzonderlijk mooie voorjaarsweer. Drie tot vier weken geleden zijn de vroege aardappelen in de Pfalz en het Rheinland al gepoot. ,,En dat betekent dat we over honderd dagen, in week 28, 29, nieuwe aardappelen hebben.’’ Ook de uitgifte van pootaardappelen voor de hoofdoogst loopt erg hard. Eind van vorige week hadden we meer dan 80% van het verkochte pootgoed aan onze telers geleverd.’’

Contractering oogstjaar 2014: steeds meer vaste prijs en pool

Die nieuwe oogst zal naast de vertrouwde Agria, Innovator en Victoria nog meer bestaan uit de gewilde Fontanes. Vooral vanwege de hoge opbrengst, vermoedt Zelhorst. ,,Overall groeit het aardappelareaal naar verwachting in Nederland. Ik denk dat de goede prijzen in oogstjaar 2012 en het begin van oogstjaar 2013 dat hebben gestimuleerd. We zijn net als de Aardappeltelercommissie (ATC) blij met de pool. Vorig oogstjaar scoorde de pool goed met hoge prijzen. Onze vasteprijscontracten zijn ook prima. Deze contracten zijn op dit moment net zo aantrekkelijk als een termijncontract op levering april 2015. Vasteprijscontracten geven ons vooraf duidelijkheid over de hoogte van de inkoopprijs en garanderen de teler prijszekerheid. De groei van het vaste prijsvolume geeft aan dat telers meer zekerheid zoeken.’’

China biedt grote kansen

Daarnaast zijn er wereldwijde veranderingen. Sinds begin van dit jaar laat Aviko lokaal frites produceren in China. ,,De potentiële markt is daar enorm groot, en wij willen er graag een graantje van meepikken. Op verzoek van onze internationale afnemers en vanwege de time-to-market kiezen we er bewust voor om naast export vanuit Europa lokaal te produceren.’’ Naast China zijn Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Australië belangrijke groeimarkten voor de export vanuit Europa.