Aviko Potato introduceert voor haar telers een nieuwe versie van de teeltregistratiemodule op het extranet. De module is per direct beschikbaar. Belangrijke verbeteringen zijn te vinden bij de gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheid voor het opbouwen van perceelhistorie.

De belangrijkste verbetering voor de telers zit in de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe module. De teeltregistratie zit logisch in elkaar en bediening spreekt voor zichzelf. Een handleiding is daardoor overbodig. Mede dankzij de (verplichte) mogelijkheid om percelen in te tekenen, wordt het eenvoudiger om een perceelshistorie op te bouwen. Dit past bij de wens van afnemers om het product te kunnen traceren tot de locatie van de teelt.

Intekenen

Het intekenen van percelen kan handmatig maar het is ook mogelijk om de percelen te kiezen die al bij DR zijn ingetekend. Partijen als Suiker Unie werken al langer met een vergelijkbare techniek om de perceelskeuze vast te leggen en zijn daar tevreden over.

Inloggen ongewijzigd

De procedure voor het inloggen is ongewijzigd gebleven. Telers die al teeltregistraties hebben ingevoerd via het extranet, hoeven alleen nog maar hun percelen in te tekenen. Men dient in de nieuwe versie zelf de perceelsnamen in te vullen; dat gebeurt niet meer door Aviko Potato. Telers die hun teeltregistraties aanleveren vanuit hun managementprogramma, kunnen daar gewoon mee doorgaan. Als dit programma de mogelijkheid biedt om percelen in te tekenen, is het verzoek om dit te gebruiken zodat de perceelskeuze wordt meegestuurd naar Aviko Potato.

 

Vanwege het toenemende belang van “ track & trace” wil Aviko Potato haar telers nadrukkelijk stimuleren om het nieuwe registratiesysteem te gebruiken. Met vragen kan men desgewenst de buitendienstmedewerker benaderen.