Het lijkt erop dat de aardappeloogst deze week écht van start is gegaan. Het weer is goed en de omstandigheden lijken gunstig. Toch is een waarschuwing op zijn plaats. Want uit de be-monstering van de eerst gerooide partijen blijkt dat het percentage blauw hoog is.

Dat komt vooral doordat de toplaag van de aardappelrug op veel percelen hard is. Die breekt welis-waar op de rooier, maar de harde kluiten veroorzaken veel schade aan de aardappelen. Ook de verschillen tussen het onderwatergewicht van de partijen is groot. Dat betekent dat de gevoeligheid voor stootblauw ook sterk varieert. De enige manier om er zeker van te zijn dat het met het OWG goed zit, is het wegen van een monster.

Schade kan enorm zijn

Blauwgevoeligheid speelt met name bij partijen die in opslag gaan. De schade wordt tijdens inschuren niet snel opgemerkt, maar na een paar dagen bewaring blijkt wat er op de rooier, kipwagen of inschuurlijn gebeurd is. Maar ook partijen die af land de fabriek in gaan, moeten met alle voorzichtigheid geoogst worden.

Vraag uw buitendienst

Het advies is om de samenstelling van de rug goed in de gaten te houden. Als de toplaag te hard is, kan beregening een oplossing bieden. Vraag eventueel uw buitendienstmedewerkers om een perceelsgericht advies. Hij kan u ook ondersteunen om met de elektronische aardappel van Aviko Potato de kwetsbare punten in de oogst- en inschuurlijn op te sporen. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om een monster langs te brengen in Dronten of mee te geven aan uw buitendienst medewerker om de kwaliteit te controleren.