De toelating van chloorprofam voor de kiemremming is vanaf oogst 2020 ingetrokken. Telers beschikken over alternatieve middelen, maar die kennen in gebruik specifieke voorwaarden. Gebruik de komende maanden om een juiste afweging te maken en waar nodig aanpassingen in de bewaring door te voeren.

MH-bespuiting aan de basis

MH werd tot nu toe geadviseerd als gewasbespuiting voor kiemlustige rassen of bij doorwas. Het vormt echter ook voor alle andere bewaarstrategieën een goede basis voor kiemremming. Zeker bij een partij met veel rot of als aardappelen nat en met veel grond zijn ingeschuurd. Tijdens het lang en veel extern ventileren, houdt MH de partij ‘rustig’ tot het moment dat de kiemremming kan worden gestart met een ander middel. Zonder MH zijn dergelijke situaties nauwelijks handelbaar. Door de werking van MH vertraagt de kieming. Dat heeft een licht positief effect op de bewaarverliezen. 

Alternatief voor chloorprofam

De beschikbare middelen voor kiemremming van aardappelen van oogst 2020 zijn 1,4Sight, Biox-M en Restrain (ethyleen). Het kiemremmingsmiddel Argos op basis van 100% sinaasappelschilolie heeft nog geen toelating, maar de fabrikant verwacht deze wel voor seizoen 2020. 

  • 1,4Sight
    Bij een juiste inzet houdt 1,4Sight aardappelen rustig met behoud van bakkleur én met minder bewaarverliezen. Bij 1,4Sight is het vooral van belang dat er weinig middel naar buiten kan verdwijnen door ‘lekke’ bewaarplaatsen of extern ventileren. Hoe meer middel verdwijnt, hoe geringer de werking en hoe eerder/vaker een vervolgbehandeling nodig is. Om voldoende concentratie in de aardappel van het middel op te bouwen, moet de bewaarplaats voor meer dan 40% van het volume gevuld zijn met aardappelen. 1,4Sight heeft een veiligheidstermijn van vier weken, wat flexibel uitschuren iets lastiger maakt. 1,4Sight wordt preventief ingezet. Als het weglekt naar aanliggende cellen kan (niet toegestaan) residu gevonden worden in andere producten.
  • Biox-M
    Inzet van Biox-M kent minder restricties aan schuur of bewaarregime dan 1,4Sight. De werking is gebaseerd op het ‘afbranden’ van net ‘wakkere’ ogen. Het heeft enige curatieve werking in het stadium dat de kiemen nog niet verkleurd of verdikt zijn. Een eerste behandeling wordt uitgevoerd met een hogere dosering van 60-90 ml/ton zodra 50% van de knollen los is (kiem 1-2 mm). De vervolgbehandelingen met 30 ml/ton werken preventief. Aardappelen behandeld met Biox-M hebben een typische (sterke) muntgeur. Tussen de laatste behandeling met Biox-M en het afleveren van de aardappelen geldt daarom een wachttermijn van minimaal 12 dagen.  
  • Ethyleen
    Restrain (ethyleen) is van de alternatieven de goedkoopste toepassing en is eenvoudig toepasbaar middels een generator die in de schuur wordt geplaatst. Bewaking van het CO2 gehalte is belangrijk. Daarom wordt pas gestart met toepassing als de partij ‘in rust’ is en zal tijdens de bewaring actief op het CO2 gehalte moeten worden gestuurd door ofwel extern ventileren of bij voorkeur het afzuigen van CO2. Partijen met veel CO2productie (veel rot, onrijpe partijen) zijn minder geschikt voor ethyleen. Niet alle rassen lijken geschikt voor bewaring met ethyleen vanwege een mindere bakkwaliteit. 

Bewaring technisch aanpassen

Mogelijk kunt u uw schuur in de komende periode op punten aanpassen zodat deze voldoet aan de eisen, die de verschillende kiemremmingsmiddelen stellen. Hierdoor ontstaat ook meer flexibiliteit in het kiezen van het juiste kiemremmingsmiddel passend bij de situatie op het moment van inschuren. 

Besteed dan vooral aandacht aan het lekvrij maken van de bewaring (verlies van duur middel, eventueel problemen voorkomen in andere gewassen), hoe u het aantal uren met externe ventilatie kunt beperken en/of een te hoog CO2gehalte kunt voorkomen, maar ook aan de apparatuur en locatie voor inbrengen.