Het ziet er naar uit dat de inspanningen om de pootgoed uitlevering eerder te starten, hun vruchten afwerpen. “Er is al meer verkocht dan vorig jaar om deze tijd”, weet Sander Hutten van de afdeling Logistiek van Aviko Potato.

Samen met de collega’s volgt hij het proces van de pootgoed uitlevering op de voet en stuurt hij op eerdere levering door de pootgoedhandelshuizen. “De verkopen zijn al in november begonnen en dat helpt om orders beter te spreiden in de tijd. Ook zitten we er bovenop om orders die binnen de regio worden afgewikkeld zo snel mogelijk door te geven aan de handelshuizen.”

Verbeterpunten vastgesteld

Afgelopen jaar is een serie verbeterpunten afgesproken om de uitlevering van het pootgoed soepeler te laten verlopen. Aanleiding waren de vertragingen die zich medio april voordeden als gevolg van een zeer geconcentreerde afhaalpiek. De pootgoedverkoop is nu losgekoppeld van de contractering gesprekken en kan daardoor eerder beginnen. Telers kunnen nu ook een voorkeursweek opgeven voor de ontvangst van hun uitgangsmateriaal. Hoe eerder Aviko Potato deze voorkeur kent, des te beter er rekening mee kan worden gehouden. Ook worden eventuele knelpunten eerder zichtbaar en kan de afdeling Logistiek daar vroegtijdig op inspelen. Verder is een nieuwe bewaarstaffel geïntroduceerd die telers stimuleert om hun pootgoed eerder af te nemen.