AndreBroezeColumn ATC-voorzitter
André Broeze
februari 2020

Zelden hebben aardappeltelers voor zoveel ingrijpende uitdagingen gestaan als voor het komende teeltseizoen. Het wegvallen van CIPC en Reglone betekent dat telers bij de aanpak van de loofdoding en de bewaring nieuwe wegen moeten bewandelen en geconfronteerd worden met onzekerheid en kostprijsverhoging.

Deze ontwikkelingen hebben ook grote invloed op de besprekingen die wij als ATC met Aviko Potato voeren over de contractprijzen en de bewaarstaffels. Ik kan u vertellen dat die besprekingen intensiever en complexer zijn dan ooit. Niet zozeer omdat Aviko Potato onwillig is maar vooral omdat we op dit moment de nieuwe situatie nog niet volledig kunnen overzien. Vooral bij het CIPC-dossier is dit lastig; het is nog niet bekend of er een tijdelijke MRL komt en zo ja, hoe hoog die wordt. En we weten helaas ook nog niet wat de uitkomsten zijn van het onderzoek naar reinigingsmogelijkheden voor ‘CIPC-schuren’. Het enige dat vaststaat, is dat de wetgeving het niet toelaat dat de aardappelverwerkende industrie nog aardappelen accepteert die met CIPC zijn behandeld. Tegelijkertijd wil diezelfde industrie ook weer jaarrond kunnen beschikken over voldoende grondstof van goede kwaliteit. Als ATC zijn wij dan ook van mening dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is van Aviko Potato en de telers om dit probleem te tackelen. De lasten kunnen niet alleen worden afgewenteld op de telers.

Ken je eigen situatie

Velen van u hebben de informatiebijeenkomsten bezocht die Aviko Potato samen met de ATC heeft georganiseerd over de alternatieven voor CIPC. Wij hebben samen met Aviko Potato kostprijsberekeningen gemaakt en die laten zien dat de nieuwe aanpak van de kiemremming, afhankelijk van o.a. de gekozen methode en de bewaarduur, tussen de 1,5 en 3 cent per kilo duurder wordt. Wij dringen er als ATC uiteraard op aan dat de bewaarstaffels van Aviko Potato met vergelijkbare bedragen omhoog gaan. En eigenlijk zou er nog een plusje bovenop moeten want de nieuwe aanpak van de kiemremming brengt een verhoogde risicobeleving met zich mee. Immers, u gaat aan de slag met nieuwe middelen en technieken waar u nog geen ervaring mee hebt. Maar niets doen en dan maar allemaal afleveren voor de Kerst is ook geen realistische optie. Er blijven langbewaarders nodig en die vragen, terecht, zekerheid en een reële vergoeding.

Acceptabel overgangsbeleid

De bewustwording bij telers van de aanstaande veranderingen houdt ons als ATC sterk bezig. Gelukkig zien wij dat Aviko Potato samen met andere partijen strijdt voor een acceptabel overgangsbeleid ten aanzien van CIPC-residu in de bewaarplaatsen. Als ATC zetten wij ons in voor een goede informatievoorziening over de alternatieven en voor realistische vergoedingen. Maar u zult als teler zelf een beslissing moeten nemen over de nieuwe aanpak van de kiemremming en de consequenties die dat heeft voor uw bedrijf.

Denk na over geschikte oplossingen

Binnenkort komt uw buitendienstmedewerker langs voor het contractgesprek. Mijn advies: zorg dat u niet alleen vragen voor hem hebt, maar verdiep u in de materie en denk alvast na over geschikte oplossingen. Op de website van Aviko Potato staan presentaties over de alternatieven voor CIPC. Wellicht kent u telers die deze alternatieven al gebruiken. Overweeg ook om een CIPC-residumonster te laten nemen uit uw bewaring; dat geeft u een goede indruk van de uitgangsituatie. Aviko Potato kan dit faciliteren. Uit de praktijk horen wij dat de waardes sterk fluctueren.  Hoe meer u zich bewust bent van de situatie in uw eigen bewaring, hoe beter de beslissing die u neemt over een alternatieve aanpak van de kiemremming. En met inzicht in uw eigen situatie bent u ook beter in staat om de nieuwe contractprijzen en de bewaarstaffels in het juiste perspectief te beoordelen.