henkColumn ATC-lid
Henk Meijer
juli 2019

 

Toen ik zat na te denken over een onderwerp voor deze column heb ik eerst mijn vorige column nog eens terug gelezen. Die ging over verandering en hoe je daar mee om kunt gaan. Van verandering is het maar een kleine stap naar beweging. Of we het willen of niet, de wereld om ons heen is permanent in beweging.

Kijk bijvoorbeeld naar de politiek. Landbouwminister Schouten trakteert ons sinds enige tijd op vergezichten over kringlooplandbouw. De productie van voedsel moet minder afhankelijk worden van inputs van buiten en onze processen moeten schoner. Dat brengt me bij de gewasbescherming; ook daar is veel beweging. Vanaf november 2019 zijn we de Reglone kwijt en per oktober 2020 is Chloor-IPC aan de beurt. Weet u al hoe u het wegvallen van die middelen gaat opvangen? In een kiemlustig ras als Innovator zal dat knap lastig (en duurder) worden. Spannend is ook wat de residu-normen voor C-IPC worden. Wat mag je na het verlopen van de toelating nog vinden van dit persistente middel? En hoe lang nog? Het zal toch niet zo zijn dat we allemaal onze bewaarplaatsen moeten strippen om straks aan de residunormen te kunnen voldoen. Links- of rechtsom zullen veel telers in beweging moeten komen om de loofdoding en kiemremming op een andere manier rond te zetten.

Markt in beweging

Ook de markt is permanent in beweging. Midden juni varieerde de termijnmarkt binnen 10 dagen tussen 12 en 18 euro. En wie had een jaar geleden gedacht dat Aviko Potato over seizoen 2018-2019 de beste poolprijs ooit zou betalen? Helaas heeft niet iedereen daarvan kunnen profiteren. Menig collega kon niet beregenen en zag z’n opbrengst dramatisch lager uitvallen dan gemiddeld. Terwijl die laatste tonnen vaak de kers op de financiële taart zijn.

Ik vraag me trouwens af of de consument wel eens iets merkt van die bewegingen. En of hij sowieso last heeft van de prijsschommelingen. Want er is volgens mij geen frietje minder verkocht en alle aardappelschuren zijn ondanks de hoge prijzen schoon leeg gedraaid. Het maakt de consument kennelijk niet veel uit. Misschien een signaal  naar de inkopers dat de aardappelprijs structureel wel iets hoger mag …..?

Meer capaciteit

Ook Aviko is in beweging. De afgelopen jaren is in alle fabrieken een optimaliseringslag doorgevoerd. Op diverse fronten wordt nu gewerkt aan (of nagedacht over) uitbreiding van capaciteit. In Steenderen en bij de fabriek in Rain (Dld.) verrezen grote nieuwe vrieshuizen. En het aangekochte bouwterrein in Poperinge (B.) zal naar verwachting plaats gaan bieden aan een nieuwe frietfabriek. Waarbij ik dan wel hoop dat die fabriek wordt gebruikt voor verwerking van extra aardappelen, (bijvoorbeeld uit België of Frankrijk waar nog ruimte is voor uitbreiding van areaal) en niet voor het verkorten van de verwerkingsperiode. Ook lonkt de Chinese markt nog steeds; het is geen geheim dat Aviko daar graag zou willen participeren in een productielocatie voor frites.

Weer het weer

De laatste bewegingen die ik hier wil behandelen zijn die van de arealen en het weer. In Nederland worden dit jaar weer net zoveel consumptieaardappelen verbouwd als in topjaar 2000; voor de EU-5 wordt in 2019 zelfs een absoluut record gebroken. Het zal dus naast de nog steeds groeiende afzet weer van de weersomstandigheden afhangen of er genoeg, te veel of te weinig aardappelen beschikbaar komen. Ik hoef u niet uit te leggen welke gevolgen dat dan weer heeft voor de prijzen.

Kortom: alles is in beweging. En dat is misschien maar goed ook. Want beweging maakt ons beroep juist boeiend.

Ik wens u een mooie zomer en een voorspoedige teelt.