JAN

Column Jan van Kempen, voorzitter Aardappel Teler Commissie

Afgelopen woensdag was de jaarvergadering van de Aardappel Teler Commissie (ATC) van Aviko Potato. Ik hoop dat u er net zo tevreden op terugkijkt als ik. We hebben een constructieve bijeenkomst gehad in een opgewekte en positieve sfeer.

Allereerst waren daar natuurlijk poolprijzen op een niveau dat we al weer een paar jaar niet gezien hebben. Met € 240,77 in week 13 en € 283,13 in week 28 voor Agria en Innovator voor de pool zonder voorverkoop heeft de ATC volgens mij een prestatie neergezet waar je mee voor de dag kunt komen. De prijzen voor overige rassen liggen 5 euro lager. De pool met voorverkoop scoorde in alle categorieën 6 euro lager. In de gesprekjes die ik tijdens de borrel en het buffet met velen van u heb gevoerd, heb ik de indruk gekregen dat u mijn tevredenheid deelt.

Geen schoonheidsprijs voor uitlevering

Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. De uitlevering van het pootgoed verliep dit jaar niet zonder slag of stoot. Niet alleen werd er, vooral door de pootgoedhandelshuizen, driftig geschoven met maten en wel/niet snijden, ook hebben we logistieke problemen gezien bij de Kubbe. Door de enorme piek in de afroep van pootgoed in de eerste helft van april en het hoge percentage gesneden pootgoed is een situatie ontstaan die we met z’n allen niet willen . Begrijp me goed, ik wijs niet naar De Kubbe. Alle betrokken partijen hebben hun deel in de oplossing. De buitendienst van Aviko Potato zou bijvoorbeeld best eerder bij de telers gewenste hoeveelheden pootgoed kunnen inventariseren. Dat hoeft niet perse pas op het moment van de contractering. En als consumptietelers moeten we serieus nadenken over mogelijkheden om het pootgoed eerder te ontvangen. Als 20% van de telers drie of vier weken eerder afroept, is het probleem opgelost. Kijk eens op uw eigen bedrijf of u hier een plek en kisten voor hebt. We kunnen De Kubbe nou eenmaal niet gebruiken als externe opslag. Doorstroming in maart en april is van vitaal belang.

Overtonnen vrij of meeleveren?

De discussie over de overtonnen is niet van gisteren. Binnen de ATC en de directie van Aviko Potato zijn hier al wat noten over gekraakt. Strikt genomen heeft de consumptieteler nu de mogelijkheid om de overtonnen volledig vrij te verkopen aan elke gewenste partij. In de praktijk wordt die mogelijkheid weinig gebruikt en worden veel overtonnen meegeleverd voor dagprijs. Dat leidt niet altijd tot de best haalbare prijs van dat moment en zorgt dan voor onvrede. De teler heeft tot het moment van afleveren de onzekerheid over de hoeveelheid en kwaliteit van de vrije tonnen. Tegelijkertijd willen die telers vaak wel graag aan Aviko Potato leveren. Al was het maar om de betrouwbaarheid en de transparantie. We moeten van deze discussies af en ik beloof u dat we voor de start van contractering 2018 met een alternatieve oplossing komen.

Groningers, Zeeuwen en E-nummers

Wil ik mijn column besluiten met twee positieve dingen: allereerst het familiegevoel dat ik elke keer weer ervaar tijdens de ATC-dag. Zeeuwen ontmoeten Groningers en Limburgers knopen het gesprek aan met Noord-Hollanders. En het leuke is dat je een jaar later vaak dezelfde koppels weer bij elkaar ziet staan.. Mooi dat dat zo werkt bij Aviko. Last but not least onze speciale gast. De ATC had besloten om het programma in de middag af te werken, met 1 externe spreker om de middag af te ronden. De reacties die ik op deze opzet heb gehad zijn bijzonder positief. Met Rosanne Hertzberger hadden we een voltreffer op het podium. Wat een schitterend verhaal en wat mooi dat iemand uit de jonge generatie (en van buiten) het opneemt voor de moderne landbouw en gemaksvoedsel. Een mooi tegenwicht voor de landbouwromantiek en de vers- en zelfkook manie die ons door- de media vaak wordt opgelegd. In een volgende nieuwsbrief gaan we uitgebreider in op Rosanne’s verhaal.

Ik hoop dat u nog even nageniet van de mooie poolprijs en wens u een voorspoedig teeltseizoen toe.