JackKunt u zich een akkerbouw zonder aardappelteelt voorstellen? Moeilijk he! Van oudsher zijn aardappelen immers het belangrijkste volksvoedsel waar wij als akkerbouwers jaar in jaar uit ons best voor doen. De ontwikkeling van de aardap-pelverwerkende industrie heeft de teelt van aardappelen de laatste 40 jaar wereldwijd een enorme boost gegeven.

 De keten van grondstof, verwerking en afzet zit strak in elkaar. Iedereen heeft iedereen heel hard nodig. Dus moeten we samen ook alles in het werk stellen om dat zo te houden.

"De prijzen zullen lager zijn dan ik zelf graag zou zien. Ik twijfel, maar ga toch maar weer telen, want ik wil trots zijn op mijn gewas en op mijn product."

Bij ons in het dorp heeft een echtpaar alles wat ze hadden opgezegd en hebben een boot gekocht. Ze waren er klaar mee, hielden het voor gezien en zijn de wereld gaan bereizen. Genieten! Ik snap het aan de ene kant wel. Ik doe immers mijn uiterste best om een mooi gewas te telen en een mooi product te leveren. En als dan de vergoeding daarvoor eigenlijk te laag is, dan houdt het een keer op. Dan is de lol er wel een keer van af. Soms denk ik er ook weleens over. Gewoon stoppen met aardappelen. Want waar doe je het allemaal nog voor? Waarom moet je genoegen nemen met een vergoeding die de kosten maar net dekt. Is stoppen dan toch geen betere optie?

Ondertussen ligt de schuur weer gewoon vol, het is afwachten wat de markt gaat doen. En binnenkort kan ik weer kiezen voor een nieuw contract voor oogst 2016. De prijzen zullen lager zijn dan ik zelf graag zou zien. Ik twijfel, maar ga toch maar weer telen, want ik wil trots zijn op mijn gewas en op mijn product. En ik moet er op vertrouwen dat ook de industrie beseft dat ze niet zonder mij kunnen en dus een vergoeding berekenen die past bij mijn inzet en teeltrisico. Maar ook een prijs die past binnen de moordende concurrentie op de internationale fritesmarkt.

Laten we vooral samen trots zijn op wat we met z’n allen bereiken. Laten we elkaar vooral de ruimte gunnen om genoeg te verdienen, om volgend jaar weer door te gaan met aardappelteelt. Zonder elkaar kunnen we immers niet. Of toch wel?

Jac Bruynen (bestuurslid ATC)