Door Jacob Branderhorst, bestuurslid ATC

,,Hoe staat het eigenlijk met de ambitie van Aviko Potato om invulling te geven aan de ketengedachte? De brainstormsessie met telers – afgelopen najaar – leverde al een suggestie op om met een kostprijs-plus-contract te komen. Onze voorzitter Jan van Kempen ging in de vorige ATC-column al op in de invulling van die constructie. Ik wil de discussie rond de opzet van die ketengedachte graag breder trekken.’’

,,Ik zie zeker voordelen van een ketengedachte, maar vind dat die verder gaat dan alleen een puur financieel aspect. Eigenlijk zoek ik naar meer binding tussen teler en afnemer. Een relatie waarin je beiden wat extra’s toevoegt. Met een vaste prijs-contract met een plus bereik je dat naar mijn mening niet, doordat die vooral leunt op financiële belangen. Ik snap die belangen, maar zie meer in een wisselwerking tussen teler en organisatie. Als ideaalbeeld zie ik wel wat in een coöperatief model, waarvan pas na afloop bekend wordt wat je verdienmodel is. Als teler streef je daarbij naar het beste product, als Aviko-organisatie probeer je je product zo goed mogelijk te vermarkten. Het rendement zou in dat geval substantieel moeten terugvloeien naar de telers en minder, zoals nu, naar de aandeelhouder.’’

,,Eigenlijk zoek ik naar meer binding tussen teler en afnemer. Waarin je beiden wat extra’s toevoegt.’’

,,De vraag is hoe we dat kunnen bereiken. Misschien allereerst door het trotse vakmanschap en ondernemerschap van de telers goed naar voren te laten komen. Met de term ‘ketenteler’ kun je als teler te weinig bewegingsvrijheid voelen. Het is maar een woord, maar wel met een lading. Ik geloof meer in wisselwerking en loyaliteit naar elkaar toe. Ik denk dat we elkaar verder kunnen helpen en binden door bijvoorbeeld kennis te delen. Denk aan ‘best practices’ om de processen bij zowel Aviko als telers op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. Dat is toch de beste motivatie om samen op te trekken.’’