Door Jan van Kempen, voorzitter ATC

,,Afgelopen zomer heeft Aviko Potato aangegeven dat ze behoefte heeft aan ketentelers. Maar wat is dat eigenlijk? En wat betekent dit voor de telers en voor de markt? Om antwoorden te vinden op deze vragen zijn alle Aviko-aardappeltelers opgeroepen om hierover dit najaar mee te praten met de ATC en directie van Aviko Potato. Deze bijeenkomst met 25 telers vond afgelopen week plaats (bekijk hier de film) en vond ik een goede start van de discussie. De middag leverde veel informatie op, maar ik vermoed dat er nog veel vragen onder de telers leven. Daar zal ruimte voor moeten zijn zodat we straks samen met Aviko Potato een goed concept kunnen neerleggen met heldere en werkbare randvoorwaarden.’’

,,Het idee om een kostprijs-plus contract met ketentelers af te sluiten is interessant, maar vraagt om kaders. Wat is dan die kostprijs? De kostprijs bestaat niet, deze is voor elke teler anders. Denk hierbij aan de kosten voor grond, mechanisatie, arbeid en bewaring. Ook het aflevermoment is hierbij een belangrijke factor. De markt zal deels mede de kostprijs bepalen. Waar de ene teler voor wil en kan telen, zal de andere teler afhaken. Indexering van de kostprijs is een must. Ook de beloning voor kwaliteit zal opnieuw bekeken moeten worden.’’

,,Kijkend naar de afzet dan zal voor een bepaald quotum voor de ketenteler deze kostprijs-plus gaan gelden. Daarnaast zal ruimte blijven voor de markt. Die speelruimte geeft telers extra kansen om te handelen. Let op: niemand wordt gedwongen om mee te gaan als ketenteler. Maar de ketenteler is voor veel telers wel een prettige optie. Het biedt meer zekerheid en een lager risicoprofiel. Wat mij betreft starten we begin 2015 bij de contractrondes al met het ketentelerschap. Daarmee zet je piketpaaltjes voor een gefaseerd totaalconcept. Deze ambitie moet je niet uitstellen. In eerste instantie starten met enkele rassen waarbij juist een stabiele prijs gewenst is. Want prijsstabiliteit is het doel van het ketentelerschap.’’

,,Ik roep de telers op om blijvend mee te denken. Ideeën zijn welkom, maar denk ook vooral na over je eigen bedrijf. Stel jezelf vragen:

  • Voor welk geld wil en kan ik aardappelen telen?
  • Welk risicoprofiel kies ik?
  • Wat is mijn kostenpatroon ?
  • Welke kwaliteit kan ik leveren?
  • Wil ik op basis daarvan meedoen met de keten of wil ik juist kunnen profiteren van de markt?

Weet dus straks aan de keukentafel in het gesprek met de buitendienstmedewerker wat je wilt. Kom beslagen ten ijs.’’

 

Bekijk hier de sfeerimpressie van de bijeenkomst: 

Om deze inhoud te bekijken dient u cookies te accepteren