Door: Jac Bruynen, bestuurslid ATC

Toen ik in 2005, na de overname van Nestlé door Aviko Potato, in de ATC kwam, werden er tijdens de poolvergaderingen veel kritische vragen gesteld over de zuidoostelijke aardappelen. Vooral over de kwaliteit van de aardappelen maakten de vragenstellers zich zorgen. Gelukkig zijn de telers er samen met Aviko Potato en de buitendienst er in geslaagd uit te groeien tot een belangrijke speler in de teelt van aardappelen.

Kenmerkend aan de aardappelteelt in Zuidoost-Nederland is de lage kostprijs. Dat maakt het eenvoudiger om een goed saldo te realiseren. Kostprijs is voor alle telers een belangrijk aandachtspunt. Met de laagste kostprijs red je het altijd. Opbrengstoptimalisatie is daarbij de eerste stap. De telers in onze streek zijn de laatste jaren veel professioneler geworden. Aardappels doen ze er niet ‘even bij’. Er is veel geïnvesteerd in mechanisatie, bewaring, beregening en kennis. En dat zie je terug in de opbrengsten per hectare. Relatief lage grond- en pachtprijzen in combinatie met de hoogste opbrengsten. Zuidoost-Nederland is al jaren koploper wat betreft opbrengst.

"Als ATC stimuleren we de ontwikkeling van geschikte rassen voor zandgronden"

Ook spelen verschillende telers in op de zo gewenste flexibiliteit. Ongeacht weer, tijdstip van de dag of de week: het zuidoosten zorgt voor de constante aanvoer naar de fabrieken. De centrale ligging tussen de diverse fritesfabrieken is een voordeel. Bovendien is de regio flexibel in areaal: er is nog genoeg grond te huur voor de aardappelteelt. Dat maakt het interessant om fritesaardappelen in onze regio te telen én te kopen. Er is een gezonde concurrentie tussen de diverse fritesfabrieken om aardappelen in ons gebied te contracteren.

Kwaliteit blijft op de zandgrond altijd een aandachtspunt. Als ATC stimuleren we de ontwikkeling van geschikte rassen voor zandgronden. Want niet alle rassen doen het goed op zandgronden; daar mag best meer aandacht voor zijn in de rasselectie en bij de verwerking.

Aviko Potato heeft samen met de ATC een groot palet aan contractvormen ontwikkeld waarmee de zuidoostelijke telers goed vooruit kunnen. Afzetzekerheid is daarbij een belangrijk punt. De introductie van de af-landpool beheerst prijsrisico’s in de af-landperiode door in een vroeger stadium de aardappelen aan Aviko te verkopen.

Ik zie de combinatie van afzetzekerheid en een gunstige kostprijs als basisvoorwaarden voor een succesvolle teelt. Als ATC horen we graag feedback van telers zodat we daaraan kunnen werken. Bijvoorbeeld tijdens de eerste af-landpoolvergadering voor af-landpoolers op 11 december. Welkom!

Reageren? aardappeltelergroep@avikopotato.nl