Hilchard Waalkens wil niet al te pessimistisch overkomen als het gaat om de afzetmogelijkheden voor komend seizoen. “Naast bedreigingen zijn er ook wel kleine kansen. Maar er moet veel gebeuren voor we kunnen spreken over een acceptabel afzetseizoen.”

 “Je moet nuchter zijn. Er is gewoon sprake van een valse start. Er ligt nog veel friet in de vrieshuizen en de industrie is lang doorgegaan met oude oogst voor de frietproductie. We hebben dus geen schoon begin.” Hilchard Waalkens van de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato zegt maar gewoon waar het op staat. “Voor de vroege aardappelen is de prijsvorming op dit moment beroerd. De termijnmarkt schommelt op een laag niveau. De prognoses laten zien dat we afkoersen op een ‘onder-gemiddelde’ opbrengst, zowel in Nederland als de andere landen van de EU-4. Normaal gesproken is dat een prima basis voor een goede prijsvorming. Maar het is geen normaal jaar. In de huidige omstandigheden is er meer nodig.”

Afzet moet snel naar oude niveau

Voor een acceptabele prijsvorming is het volgens Waalkens cruciaal dat de afzet weer op het oude niveau komt. “En het liefst zo snel mogelijk. Er zijn wel wat kansen. We zien dat door het mooie weer van de afgelopen tijd de afzet naar fastfood redelijk doorloopt. Er zit ook groei in het segment van de thuisbezorging. Maar voor een echt herstel moet ook de traditionele horeca weer op het oude niveau komen. We hebben herstel nodig over de hele linie.”

Markt altijd anders dan je denkt

Net zoals corona een zwaar stempel drukte op het tweede deel van het vorige afzetseizoen, doet het dat ook voor de verwachtingen voor het aankomende seizoen. Waalkens: “Komt er een tweede golf? En waar? Wat gebeurt er in onze belangrijke afzetbestemmingen? Het zijn allemaal factoren die een spaak in het wiel kunnen steken. Als alles weer een beetje normaal wordt, zou de markt kunnen opveren. Maar als dat niet gebeurt, krijgen we ongewenste voorraadvorming met alle gevolgen van dien. We hebben het helaas niet in eigen hand. Maar het blijven aardappelen. De markt loopt altijd anders dan je denkt.”