Momenteel loopt Ruben de Visser stage bij Aviko Potato. Ruben studeert Agrotechniek en Management aan de Aeres Hogeschool en gaat zijn afstudeerscriptie schrijven over een groot onderzoek naar bewaarregimes voor het ras Innovator.

P1120231“Aviko wil dit ras zo lang mogelijk kunnen verwerken en dan is het belangrijk dat telers het product in een goede conditie kunnen houden”, aldus Ruben.

Grote verschillen

In eerder onderzoek is gebleken dat er grote kwaliteitsverschillen zijn tussen partijen na de bewaring en dat meerdere factoren daar invloed op hebben. Een voorbeeld van zo’n factor is stress tijdens de teelt door droogte of hitte. Het eerste onderzoek leidde tot het advies om geleidelijk in te koelen (max. 1 graad per week) en om te bewaren op 8 graden met zo weinig mogelijk schommelingen.

50 telers doen mee

Aan het onderzoek doen dit  jaar 50 aan Aviko Potato leverende telers mee. Tijdens het inschuren zijn monsters genomen van de partij. Deze monsters liggen in een bewaarcel bij Aviko Potato waar volgens het eerdergenoemde regime wordt gekoeld en bewaard. Op 4 momenten (december, februari, april en bij aflevering) worden van deze aardappelen bakmonsters genomen. Tegelijkertijd worden ook bakmonsters genomen van de partijen van de telers uit hun eigen bewaring. Door het vergelijken van de bakkwaliteit krijgt Aviko Potato  inzicht in de invloed van de bewaring. Van die praktijkbewaarplaatsen wordt het bewaarregime opgevraagd via de bewaarcomputers of vastgelegd met een in de bewaring geplaatste temperatuurlogger.

Bij 26 van de 50 telers (degenen die ook meededen aan het eerste onderzoek) zijn meer monsters genomen waarmee een aantal conclusies van vorig jaar worden getoetst. Er wordt gekeken naar de bewaartemperatuur, het effect van nieuwe kiemremmingsmiddelen en of je de gevoeligheid van een partij voor bewaartemperatuur ook kunt voorspellen.

Duidelijkheid over verschillen

De bedoeling van dit onderzoek is tweeledig. “Allereerst hoopt Aviko Potato op bevestiging van de uitkomsten van het eerdere onderzoek en het daaruit afgeleide advies”, aldus Ruben. “Daarnaast moet het onderzoek verklaringen opleveren waarom het bij de ene teler wel lukt om een goede kwaliteit vast te houden en bij de ander niet.”

Ruben is afkomstig van een melkveebedrijf in Zeewolde dat in de nabije toekomst zal worden omgevormd naar een akkerbouwbedrijf. In zijn vrije tijd en in vakanties werkt Ruben nu al veel op akkerbouwbedrijven. Zijn stageperiode duurt van september 2019 tot juni 2020.