Wie op tijd zijn pootgoed wil ontvangen, doet er goed aan om het gewenste levertijdstip tijdig door te geven aan zijn buitendienst-medewerker van Aviko Potato. “Dan zit je in de planning en dat geeft rust”, zegt Sander Hutten. De eerste vrachten pootgoed zijn inmiddels afgehaald.

DAM 7586 De Kubbe 2008 81 scr“De pootgoedverkopen lopen nog, maar voor de reeds geplaatste bestellingen hebben we de planning goed op de rit”, zegt Sander Hutten. Hij is bij Aviko Potato verantwoordelijk voor de logistiek rond de pootgoedvoorziening. Hutten benadrukt dat het belangrijk blijft dat telers hun pootgoed tijdig afroepen. “Zodra een teler weet wanneer hij het pootgoed wil ontvangen, is het raadzaam om dat aan ons door te geven. Ook als dat moment nog vier weken weg is. Dan krijg je een plek in de planning en dat geeft rust. Als je langer wacht met afroepen, is er een grotere kans dat we moeten schuiven met het levertijdstip. Want als het poten losbarst, wil iedereen het tegelijk ontvangen. Bovendien kunnen pootgoedhuizen bij vroegtijdig afroepen de sorteeropdrachten eerder aan de pootgoedtelers verstrekken.”

Maximaal rekening houden met klantwens

Een teler kan naar wens een week of een dag afspreken voor de levering van het pootgoed. “Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de wens van de teler”, stelt Hutten. De afroeptermijn bedraagt minstens zeven werkdagen voor gesneden pootgoed. “We hebben dit jaar relatief meer grof pootgoed en dus wordt er ook meer gesneden. Telers moeten daar rekening mee houden.”

Overleg met de buitendienst

Hutten wijst er op dat telers die bij de contractering al een voorkeursweek hebben opgegeven, er goed aan doen om alsnog de gewenste leverdatum of leverweek te bevestigen zijn of haar buitendienstmedewerker. “Dat geldt zeker voor pootgoed dat via De Kubbe gaat. Want het gaat niet alleen om het moment van ophalen. We moeten het pootgoed ook op tijd bij De Kubbe krijgen.”

Niet te veel meenemen

Hutten ziet dat het ophalen van pootgoed eind februari langzaam op gang komt. “In Flevoland zien we dat de eerste boeren zich melden bij De Kubbe. En ook het boer-boer transport in de regio komt op gang. Als je het pootgoed zelf kunt bewaren, is vroeg halen een prima oplossing. Je hebt het in huis, je bespaart de bewaarvergoeding en je weet zeker dat je in de plantperiode geen last hebt van transportdrukte.”

Let op de juiste hoeveelheden

Hutten waarschuwt telers die hun pootgoed zelf ophalen bij pootgoedtelers om scherp op de hoeveelheid te letten. “Het gebeurt nog wel eens dat iemand ‘voor de zekerheid’ wat extra meekrijgt of meeneemt. Dat kunnen we dit jaar met de beperkte beschikbaarheid niet hebben. Dus niet meer meenemen dan volgens contract is gekocht.”