Van veel rassen is voldoende pootgoed beschikbaar maar telers zullen soms een andere maatsortering moeten planten dan ze gewend zijn. De meest gewilde maat 35-50 is niet voor iedereen beschikbaar. Sporadisch zal een ander ras worden aangeboden.

pootgoedNa een jaar als 2018 met lagere pootgoedopbrengsten was de verwachting dat de maatsortering niet al te grof zou zijn, maar het tegendeel lijkt waar. Met name de Agria is over het algemeen nogal grof gegroeid, al zijn er regionale verschillen. Aviko Potato had liever een andere boodschap afgegeven maar het lijkt er op dat een deel van de telers dit jaar genoegen moet nemen met Agria-pootgoed in de maat 28-35 of 50-65 waar ze in andere jaren 35-50 gewend waren. Aviko Potato verwacht dat de meeste telers wel het ras van hun voorkeur kunnen krijgen.

Vroeg afroepen gewenst

De pootgoedverkoop is iets later gestart dan vorig jaar maar loopt nu goed door. De stimulansen om het pootgoed tijdig af te roepen zijn gebleven. “De telers kunnen een voorkeursweek opgeven en ook de bewaarstaffel is gebleven”, meldt Willem van Tilburg van Aviko Potato. “Wij hopen dat dit voldoende telers stimuleert om het pootgoed al in februari of maart af te roepen. Je kunt het maar in huis hebben.”

Snijden duurt minimaal 7 dagen

Vanwege het relatief hoge aandeel grof pootgoed zal er dit jaar veel pootgoed gesneden worden. “De telers moeten er rekening mee houden dat dit minimaal 7 werkdagen duurt”, waarschuwt Van Tilburg. “Voor een soepele planning bij De Kubbe is het noodzakelijk dat gebruikers van gesneden pootgoed het tijdig afroepen.” Mede op verzoek van Aviko Potato gaat De Kubbe de snijcapaciteit dit voorjaar verhogen. “We doen er alles aan om te zorgen dat al het pootgoed tijdig wordt uitgeleverd”, besluit van Tilburg.