Met het nieuwe kostenindex contract ontkoppelt Aviko Potato de contractprijs van de jaarlijkse fluctuaties op de fysieke aardappelmarkt. Een objectieve kostenindex bepaalt hoeveel de contractprijs in een volgend contractjaar stijgt of daalt.

De contractvorm komt alleen beschikbaar voor de vaste prijs contracten. In 2019 start een pilot met circa 40 telers.

prijsindex contract“Met deze nieuwe contractvorm willen wij de ‘varkenscyclus’ uit de contractprijs over de jaren heen halen.” Zo verwoordt Dick Zelhorst een van de belangrijke argumenten voor de introductie van het kostenindex contract. De noviteit is mede het gevolg van overleg met LTO naar aanleiding van de misoogst en/of hoge teeltkosten waarmee veel telers in 2018 werden geconfronteerd. De nadere uitwerking is in nauwe samenspraak met de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato tot stand gekomen.

Basisstructuur is bekend

Dit jaar gaat een groep van circa 40 telers, verdeeld over de buitendienstregio’s, proefdraaien met het systeem. Een aantal details moet nog worden uitgewerkt maar de basisstructuur is al bekend. Een voorbeeld ter verduidelijking: wie in 2019 instapt (dat kan alleen in de contracteringperiode) krijgt de vaste prijs voor de komende oogst. Die wordt op index 100 gesteld. In maart 2020 wordt bepaald wat de index voor dat jaar wordt. De index is een percentage waarmee de contractprijs van 2019 wordt verhoogd of verlaagd naar het niveau van 2020. Daarbij wordt onder meer gekeken naar objectieve prijsindexcijfers voor productiemiddelen en bewaarkosten en naar de kostprijsdatabase die Aviko Potato sinds een aantal jaren bijhoudt. De index wordt in overleg tussen Aviko Potato en de Aardappel Telers Commissie vastgesteld.

Doorrol-contract

Bij de start tekent een deelnemer voor twee jaar en daarna kan elk jaar een extra jaar vooruit worden bijgetekend. In ons voorbeeld tekent de deelnemer in 2019 tot en met 2021; in 2020 wordt (desgewenst) bijgetekend tot en met 2022 enzovoort. Aviko Potato noemt dit een doorrol contract. Via deze constructie kan tijdig worden ingespeeld op groei danwel afname van de deelname aan deze contractvorm.

Géén kostprijs-index

Zelhorst benadrukt dat het niet gaat om een kostprijs-index. “De verschillen in kostprijs tussen bedrijven zijn daarvoor te groot en te veel afhankelijk van bedrijfs- en teeltomstandigheden.” Grondkosten tellen niet mee in de index en ook de hectare-opbrengst heeft geen invloed. Arbeidskosten worden gerelateerd aan loonwerktarieven. De index-constructie geldt zowel voor de basisprijs als de bewaarstaffel. Telers die interesse hebben in deelname aan de pilot kunnen zich melden bij hun buitendienstmedewerker.