De vaste prijs contracten van Aviko Potato gaan in 2019 fors omhoog. Tegelijkertijd wordt de teruglever verplichting beperkt en vervalt de maluskorting. We zetten alle verbeteringen op een rij.

contractprijzenDe contractprijzen van Aviko Potato maken dit seizoen een flinke sprong. Alle afland prijzen stijgen met € 18,50 per ton; de prijzen voor levering uit de schuur gaan € 15,- per ton omhoog. Telers die uit de schuur leveren en 40 ton per hectare (voor het ras Fontane 45 ton per ha) vastleggen, kunnen nog eens € 5,- extra bijschrijven. Bij de bewaarstaffels blijft alles bij het oude.

Minder terug leveren

Een belangrijke wijziging in de contractvoorwaarden is dat de verplichte teruglevering voor alle vaste prijs contracten wordt verlaagd van 40 naar 30 ton/ha. “Dit is op uitdrukkelijk verzoek van onze Aardappeltelerscommissie (ATC) doorgevoerd. Wij geven onze telers daarmee meer gelegenheid voor vrije verkoop. Die wens wordt al heel lang geuit”, aldus directeur Dick Zelhorst. Aviko Potato is de enige industrie die deze versoepeling heeft doorgevoerd.

Bonus/malus aangepast

Ook het bonus/malus systeem wordt aangepast. “We hadden in 2018 de malus korting al geschrapt vanwege de extreme omstandigheden. Nu hebben we besloten om de malus korting definitief te schrappen. We focussen nu volledig op beloning van positieve kwaliteit scores. Excellente kwaliteit voor de hoogste prijs”, besluit Zelhorst.