De pool af land met voorverkoop van Aviko Potato heeft een gemiddelde prijs gerealiseerd van € 220,42 per ton voor de rassen Zorba en Innovator. Voor de Fontane was dat € 210,20 per ton  en voor de overige rassen € 215,31 per ton. De uiteindelijke omvang van de pool was als gevolg van de droogte tijdens het groeiseizoen 25% lager dan verwacht. Dat maakte de Aardappel Telers Commissie (ATC) vandaag bekend.

Bij de start van het seizoen werd bekend dat het EU-5 areaal met licht was toegenomen ten opzichte van oogst 2017. Gelet op het grote aanbod van oogst 2017 dat nog boven de markt hing, waren de verwachtingen gematigd. Tot eind juni noteerde de termijnmarkt op een niveau van € 140,- tot € 160,- per ton. Als gevolg van de aanhoudende droogte steeg dat niveau binnen 2 weken tot € 315,- per ton. Ondertussen werd steeds duidelijker dat het aanbod aardappelen als gevolg van de droogte definitief fors lager uit zou gaan vallen. In de voor de pool belangrijke teeltregio’s Oost-Nederland en Noordoost Nederland bleef de oogst ruim meer dan 20% achter op het gemiddelde. De gemiddelde EU-5 opbrengst was 20% lager dan vorig jaar.

Als gevolg van de droogte en doorwas zijn er grote verschillen in kwaliteit, onderwatergewicht en maatsortering tussen de partijen aardappelen. Daarnaast is er vanwege het lage aanbod sprake van een opwaartse verschuiving van de grondstof waardoor de beschikbaarheid van grondstof voor  de droog- en zetmeelindustrie, mede vanwege de zeer beperkte beregeningsmogelijkheden in Noord Nederland en Noord Duitsland,  nog lager is dan voor de fritesindustrie. Door het overschot aan aardappelen vanuit vorig oogstjaar dat lang boven de markt is blijven hangen, was het voor de ATC  lastig om middels goede voorverkopen een stevige basis onder de prijs te leggen. Bovendien waren de verkoopmogelijkheden af land tijdens de piekperiode in de dagmarkt vanwege de 25% kleinere omvang van de pool beperkt.  

Uitbetaling pool af land 2018

Weeknummer

Zorba, Innovator

Agria, Miranda, Lady Amerilla, Victoria, Amora

Fontane

Week 34

€ 225,01

€ 220,01

€ 215,01

Week 35

€ 222,51

€ 217,51

€ 212,51

Week 36-40

€ 220,01

€ 215,01

€ 210,01

Gemiddeld

€ 220,42

€ 215,31

€ 210,20

(prijzen exclusief BTW)