Afgelopen zomer heeft alle records voor wat betreft weer- en groeicijfers verpletterd. Konden we andere jaren altijd nog terugvallen op ‘hoe extreem het in 1976 wel niet was’, de zomer van 2018 ging geheel haar eigen weg.

IMG 9574 kopieWie kon beregenen, maakte heel veel extra kosten en overuren om de percelen vochtig te houden. Telers die dat niet konden, zagen lijdzaam toe hoe het gewas vroegtijdig verpieterde en uiteindelijk heel weinig opbrengst bood.

Het gevolg van de extreme zomer is desastreus. De aardappelopbrengst is historisch laag, de opbrengstverschillen per teler zijn enorm en er zijn grote zorgen over de kwaliteit. Deze situatie vraagt van alle partijen in de sector een positieve grondhouding om de schade op individueel niveau zo veel  mogelijk te beperken.

Oplossingen voor telers

De Aardappeltelerscommissie van Aviko Potato (ATC) heeft de afgelopen weken uitvoerig overleg gehad met Aviko Potato om de actuele situatie te analyseren en binnen de contractuele kaders samen oplossingen te bedenken die ten goede komen aan de getroffen telers. Dat heeft ertoe geleid dat Aviko Potato voor dit oogstjaar de kortingen die binnen het nieuwe bonus/malussysteem gelden voor de vaste prijscontracten te laten vervallen. Dit houdt in dat:  

  • De OWG kortingen vervallen;
  • Zolang de aardappelen goed te verwerken zijn, vervalt de kortingsregeling boven de 50 punten;
  • Voor de vaste prijscontracten Innovator en Zorba vervalt de knollenkorting;
  • De staffel voor de OWG regeling van de Hoge Droge Stof (HDS) aardappelen is uitgebreid boven de 540 OWG.

Aanvullend is besloten om de dagprijs voor de maat 28/40 op minimaal het niveau van de dagprijs voor de vlokkenaardappelen te brengen. Deze knollen kunnen door Aviko via afzet naar de vlokken en/of de puree tot waarde worden gebracht. Het advies is dan ook om de stortbak bij het inschuren nauwer te zetten, zodat deze maat ook voor de telers geld oplevert.

Vraag uw buitendienst

Telers die uitgebreide informatie over de tijdelijke aanpassing van de regelingen willen weten, kunnen contact opnemen met hun buitendienst.