Met een vorstperiode in het vooruitzicht denken aardappeltelers niet direct aan het bestellen of afroepen van hun pootgoed. Toch zijn er genoeg redenen om daar wél even bij stil te staan.

IMG 2664Vroeg bestellen levert meerdere voordelen op. Allereerst vergroot het de kans dat de gewenste rassen en sorteringen van het pootgoed nog beschikbaar zijn. Ook kan Aviko Potato bij vroege bestelling veel beter rekening houden met een specifieke voorkeursweek voor levering van het pootgoed. En wellicht het allerbelangrijkste: het beperkt de kans op stagnatie bij de uitlevering.

Kortom: vroeg bestellen en eerder afroepen past binnen de afspraken die Aviko Potato met de handelshuizen, transporteurs, De Kubbe en de telers heeft gemaakt en voorkomt problemen bij de uitlevering van het pootgoed zoals vorig jaar medio april.