Met het nieuwe bonus / malus systeem heeft Aviko Potato met ingang van seizoen 2018 meer mogelijkheden voor het belonen van kwaliteit. De geringe verlaging van de basis contractprijs kan eenvoudig worden gecompenseerd met goede scores op de kwaliteits-aspecten.

“Het nieuwe bonus / malus systeem van Aviko Potato heeft een drieledig doel”, vertelt directeur Dick Zelhorst. “Allereerst gaan wij goede kwaliteit beter belonen. Dat levert een voordeel op voor de teler. Het tweede doel is verbetering van het rendement in de fabriek en last but not least krijgt onze klant een beter product” Uitgangspunt bij de uitwerking van het nieuwe uitbetalingssysteem is dat de helft van het behaalde voordeel in de fabriek ten goede komt aan de teler.

Compenseren met kwaliteit

Net als de andere industrieën heeft Aviko Potato dit seizoen de basisprijzen verlaagd. De basisprijs bij levering droog uit schuur voor de rasgroep met o.a. Agria en Innovator gaat 3,5 euro per ton omlaag; bij de rasgroep met o.a. Fontane is dat 6 euro per ton. “Vergeleken met de concurrentie is die verlaging bij ons relatief gering omdat we tegelijkertijd de standaard voor de basiskwaliteit wat hebben verhoogd”, verklaart Dick Zelhorst. “Die verlaging is bovendien vrij eenvoudig te compenseren met goede scores op kwaliteit.”

Brede beoordeling

De kwaliteitsaspecten waarvoor straks een bonus of malus kan gelden, zijn lengte, OWG, defect-punten en bakkleur. De bonus voor lengte geldt vanaf 5,5 of minder knollen per kilo en kan oplopen tot € 7,50 per ton. Bij het onderwatergewicht geldt een bonus vanaf 380 in de Agria-groep en vanaf 400 voor Fontane. Dat zijn de onderwatergewichten die deze rassen de afgelopen jaren gemiddeld scoren. Bij het kwaliteitsaspect ‘punten’ (blauw, hol, groen, groeischeuren en beschadiging) geldt voortaan dat partijen boven de 50 punten niet meer worden afgekeurd (mits verwerkbaar) maar worden verwerkt onder verrekening van een malus. En bij de bakkleur tenslotte treedt een malus in werking vanaf score 3,5 en wordt een bonus toegekend bij geringe spreiding van de bakkleur binnen een partij.

Gesprekken met telers

De exacte uitwerking van het nieuwe uitbetalingssysteem wordt toegelicht tijdens de gesprekken over de contractering die momenteel gaande zijn. “De telers zullen in de meeste gevallen zien dat zij de verlaging van de basis contractprijs kunnen compenseren via de betere uitbetaling bij levering van kwaliteit”, besluit Zelhorst.