De ontwikkeling van de aardappelgewassen laat weinig te wensen over. Acute vochttekorten zijn weggewerkt en de latere rassen staan er nog vitaal bij. Met de kennis van nu verwacht Aviko Potato voor Nederland goede opbrengsten en mooie grove partijen.

De droogte van juni heeft volgens Willem van Tilburg, hoofd Inkoop bij Aviko Potato, niet alleen maar nadelen gehad. “De planten hebben een goed wortelstelsel ontwikkeld en kunnen nu tegen een stootje.” Nu de eerste proefrooiingen zijn gedaan en de oogst van de vroege en middelvroege rassen is gestart, worden de eerste voorzichtige contouren van oogst 2017 zichtbaar. “De vroegste percelen hebben weinig meer geprofiteerd van de neerslag”, stelt van Tilburg. “Maar bij de middelvroege rassen zien we nu gewoon mooie opbrengsten."

Gewas staat er fris bij

Van de latere rassen beginnen sommige Innovator percelen al wat af te rijpen maar het merendeel van de frietpercelen staat er fris bij en heeft nog een goede groeipotentie. Mede op basis van de eerste proefrooiingen verwacht van Tilburg daarom een goede opbrengst. Wel moet het onderwatergewicht nog een sprongetje maken. Daarvoor zouden wat meer zonuren welkom zijn. Verder wordt de opbrengst dit jaar gerealiseerd met minder knollen dan gemiddeld. Het percentage grof ligt relatief hoog.

Meer tonnen in EU-5

In de ons omringende landen geven de omstandigheden weinig aanleiding voor schokkend nieuws. In Frankrijk en België hebben de gewassen (gemiddeld) weliswaar meer te lijden gehad van de droogte dan in Nederland maar zijn daar nu bezig met een forse groeispurt. Bovendien kan in Frankrijk op relatief veel plaatsen worden beregend. Ook in Duitsland groeien de aardappelen goed door. Mede vanwege de areaalgroei die in de EU-5 is gerealiseerd, is de algemene verwachting dat de totale oogst van de vijf grootste aardappelproducenten met circa 27 miljoen ton bovengemiddeld zal zijn. Dat geldt waarschijnlijk niet voor veel landen buiten de EU-5 die meer last hebben gehad van droogte en hoge temperaturen. Ook over de kwaliteitsaspecten zijn de verwachtingen binnen de EU-5 relatief gunstig. In veel teeltgebieden is de kritische OWG-grens van 360 al (bijna) bereikt en lijken de partijen bovengemiddeld grof te groeien.