Sinds 1 april jl. vertegenwoordigt Geert Jan Smegen Aviko Potato in de Veenkolonien. Vanuit zijn vorige baan is hij een bekend gezicht in regio Noordoost-Nederland. Geert Jan ervaart dat als een voordeel. “De telers spreken mij makkelijk aan.”

Geert Jan SmegenGeert Jan Smegen uit Valthe (Dr.) is sinds 1 april 2017 het aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe telers in de Groningse en Drentse Veenkolonien en Noord-Overijssel. Door personele ontwikkelingen binnen Aviko Potato en herschikking van teeltgebieden kwam een vacature vrij in het gebied waarin Geert Jan ook zelf een akkerbouwbedrijf heeft. Hij blikt positief terug op zijn eerste kwartaal bij Aviko Potato. “Het was een hele leerzame periode. Ik maak kennis met nieuwe taken, nieuwe collega’s en nieuwe teelten”, vertelt Geert Jan. “Zo heb ik nu bijvoorbeeld te maken met inkoop en contractering. En in gesprekken met collega’s leer ik dingen over de teelt van frietrassen en word ik bijgepraat over teelt ontwikkelingen in alle regio’s. Heel interessant allemaal.”

Geert Jan is 43 jaar oud en getrouwd met Terèsa. Samen hebben ze twee kinderen: dochter Kyona van 11 en zoon Ivar van 9. Geert Jan runt naast zijn fulltime functie bij Aviko Potato ook nog een akkerbouwbedrijf van ca. 80 ha. Inclusief huurland verbouwt hij 50 hectare (zetmeel)aardappelen, 16 ha. suikerbieten en 23 ha. zomergerst. Dat is goed te doen volgens Geert Jan. “Tijdens het planten en oogsten is iedereen toch al druk en kan ik mij focussen op mijn akkerbouwbedrijf. De rest van het jaar ligt het zwaartepunt bij mijn werk voor Aviko Potato.”

Uit eigen regio

In de paar maanden dat Geert Jan nu voor Aviko Potato werkt, heeft hij gemerkt dat het een voordeel is dat hij een bekend gezicht is in het gebied. “De mensen kennen mij van vroeger en komen me nog steeds tegen bij telerbijeenkomsten, op de regionale proefboerderijen en bij proefvelden van bijvoorbeeld Semagri. Ik merk dat de Aviko-telers in de Veenkolonien het prettig vinden dat ze een contactpersoon uit de eigen regio hebben. Ik ben bekend met het gebied, de grondsoort en de teelt. Ze spreken mij daardoor makkelijk aan over bijvoorbeeld teeltzaken.”

Geert Jan heeft een historie in de teeltbegeleiding en zou daar in zijn werk voor Aviko Potato ook graag mee aan de slag willen. “We zijn nu nog zoekende naar de ideale rassen voor het zetmeeltelend gebied. Het gaat dan niet alleen om zetmeel voor de vlokkenproductie bij Rixona maar ook om bijvoorbeeld aaltjes-resistenties. Ik vind het leuk om telers bij dit soort vraagstukken te ondersteunen.”