IMG 0463De Aardappeltelerscommissie (ATC) van Aviko Potato heeft voor oogst 2016 een poolprijs gerealiseerd van € 218,- per ton in week 45 tot € 283,- per ton in week 28. Deze prijzen gelden voor de rassen Agria en Innovator in de pool zonder voorverkoop en inclusief kwaliteitspremie. Gelet op het marktverloop is dat een goed resultaat.

Het voorjaar van 2016 kenmerkte zich door sterk wisselende weersomstandigheden. De vroege aardappelen konden op tijd worden geplant, maar het planten van de hoofdoogst liep vanwege te natte omstandigheden vertraging op. Begin juni werden belangrijke teeltregio’s, waaronder het zuidoosten van het land, getroffen door grote wateroverlast. Daardoor bleef de ontwikkeling van het gewas fors achter en ging een belangrijk deel van het areaal verloren. Uiteindelijk moesten de contracten van Aviko Potato in deze regio met 20.000 ton aardappelen naar beneden bijgesteld worden en werd een regeling met de telers getroffen.

Groeischeuren

Op het natte voorjaar volgde een warme zomer. Dit leidde tot een groeispurt waardoor veel groeischeuren in de aardappelen ontstonden. Door het extreem droge en aanhoudende warme weer was eind augustus al duidelijk dat de nagroei minimaal zou zijn. Dat bleek ook tijdens de oogst die bij Aviko Potato met gemiddeld 46,5 ton per hectare de laagste was in de afgelopen 10 jaar.

Stabiel hoge markt

Het extreme voorjaarsweer had in eerste instantie nauwelijks invloed op de aardappeltermijnmarkt. Tot week 30 kabbelde die voort op een niveau van rond de € 150,- per ton. Pas toen de effecten van de droogte zichtbaar werden, steeg de markt naar € 250,- per ton in week 39. Op dat niveau wist de markt zich enige tijd te handhaven om vervolgens geleidelijk te dalen naar € 225,- per ton. Eind februari 2017 zakte de termijnnotering nog even door € 200,- per ton om uiteindelijk een slotnotering van € 221,- per ton te realiseren. Gedurende het seizoen schommelde de dagprijs van aardappelen op de effectieve markt tussen de € 200,- en € 250,- per ton.

Mooi resultaat

Door het redelijk stabiele prijsniveau gedurende het seizoen, was het voor de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato lastig om te profiteren van oplevingen in de markt. Af land schommelde de dagprijs tussen de € 150,- en € 180,-. Later in het seizoen tikte de dagprijs de € 250,- per ton aan. Uiteindelijk realiseerde de ATC voor de rassen Agria en Innovator in de pool mét voorverkoop een prijs van € 234,76 per ton in week 13. Dat is inclusief de bewaarvergoeding en gemiddelde kwaliteitstoeslag. De pool zonder voorverkoop realiseerde in week 13 voor beide rassen € 240,77 per ton. De overige rassen scoorden € 5,- per ton lager.