De komende weken ontvangen de aardappeltelers weer hun pootgoed. Om teleurstellingen te voorkomen is controle bij ontvangst sterk aan te bevelen. Hetzelfde geldt voor de zorg na ontvangst. Wat goed is, moet goed blijven. Hieronder vindt u tips voor ontvangers en halers.

Aviko Potato adviseert om altijd, ook als er geen directe aanleiding is, een partij pootgoed te controleren voordat hij gelost wordt. Over het algemeen is het kwaliteitsbewustzijn van pootgoedtelers de afgelopen jaren toegenomen. Toch zien we nog af en toe partijen die niet aan de normen voldoen. Teleurstellingen kosten altijd geld. Kijk daarom bij ontvangst even onder het zeil zonder de verzegeling te verbreken. Als er twijfel is over de maatsortering of de kwaliteit, laat de vracht dan niet lossen maar bel meteen met onze buitendienst. Wanneer wordt besloten tot een expertise komen de kosten voor rekening van de verliezende partij. Als de expertise wordt gewonnen zijn de kosten dus voor de NAK, anders voor de ontvangende teler.

Ontsmet alle logistieke materieel

Telers die zelf in een kipwagen of vrachtwagen los pootgoed ophalen, moeten de inspectie van het pootgoed uiteraard uitvoeren op het erf van de leverancier. Ook moeten ze er voor zorgen dat het transportmateriaal en kisten goed schoon en ontsmet zijn. De leverancier heeft zelfs het recht om de partij niet te leveren als het fust en/of het transportmiddel niet schoon en ontsmet zijn. In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat een levering moet voldoen aan de regels in het Hygiëneprotocol voor pootgoedtelers.

Laat pootgoed acclimatiseren

De prestaties van het pootgoed hangen niet alleen af van het voldoen aan de NAK-normen. Ook de knoltemperatuur bij poten en de bewaarcondities hebben invloed. Het is altijd aan te bevelen om pootgoed niet koud (direct uit de koeling) in de grond te stoppen. Laat de knollen 7 tot 10 dagen acclimatiseren. Telers die het pootgoed een poos zelf bewaren, moeten het dus minimaal een week van tevoren uit de koeling halen. Dezelfde termijn geldt voor afnemers die pootgoed afroepen; doe dat minimaal 7 tot 10 dagen voor het poten. Dat geeft de knollen de tijd om op temperatuur te komen. Op die manier kan goede kwaliteit pootgoed worden uitgeleverd.

Zet het pootgoed droog neer

Als het pootgoed eenmaal op uw bedrijf is gearriveerd, bent u zelf verantwoordelijk voor behoud van de kwaliteit Zet de geleverde partij bij voorkeur in de schuur of droog onder een afdak en ventileer goed. Voorkom condensvorming en beperk temperatuurschommelingen. Kisten hebben de voorkeur boven big bags, omdat de kans op vocht en rot veel kleiner is. Om dezelfde reden zijn kipwagens als tijdelijke opslag niet gewenst. Bovendien zijn kisten gemakkelijker wanneer het pootgoed nog een keer omgestort moeten worden. Hanteer, als het echt niet anders kan, een termijn van maximaal een week voor bewaring in een kipper.

Belangrijk is dat de schuur, de banden en de kisten van de consumptieteler vrij moeten zijn van CIPC. Het pootgoed moet vorstvrij worden bewaard. Bij een bewaarduur van maximaal een maand kunt u een temperatuur van 7 a 8 graden aanhouden. Het is tenslotte van belang dat pootgoed niet in te koude grond wordt gepoot. Hanteer voor zowel knol als grond een minimumtemperatuur van 8 a 10 graden ten tijde van het poten.

Keuringsnormen

Ter ondersteuning van de inspectie van het pootgoed vindt u hieronder de keuringsnormen van de NAK:

 Ziekte/gebrek  Afkeurgrens
Natrot/droogrot/Phytophthora 1 knol/250 kg
Gewone schurft/poederschurft Schurftschaal 2,5 (max 1/8 van oppervlakte)
Rhizoctonia A: 25% licht
Uitwendige gebreken 4-12 knollen per 50 kg (afhankelijk van maatsortering*)
 Grond e.d. 1%

Maatsortering pootgoed:

De toegestane afwijking is maximaal 1 millimeter in de bovenmaat.

  • Tolerantie: 2% in de bovenmaat van het gewicht
  • Tolerantie : 3% in de ondermaat van het gewicht 

* Voor meer informatie verwijzen we u naar het document van de NAK, bekijk hier.