Een grote stap. Zo betitelt akkerbouwer Herman Schlepers uit Dronten de waarde van het pootgoed tellen, een unieke service van Aviko Potato in samenwerking met De Kubbe. ,,Het is een extra controle parameter voor het poten van aardappelen.’’

Met zijn zoon Rien vormt Schlepers een maatschap die dit jaar zestien hectare aardappelen teelt. Daarnaast poot de Drontenaar voor Landbouwbedrijf Jan Bakker dit jaar een areaal van 210 hectare. Met grote aantallen van rond de 600 ton pootaardappelen was Schlepers enthousiast om exacter te weten hoeveel poters hij nodig heeft. ,,Afhankelijk van de rassen had ik met de bestelling per kilogramvolume soms wel een tekort of overschot van enkele tonnen aardappelen,’’, schetst de teler. ,,Behoorlijk fors. Soms vallen pootgoedpartijen veel grover of fijner uit.’’

Nog ‘afval’ door spuitpaden en kopakkers

De mogelijkheid van het tellen van het gewassen pootgoed greep hij graag aan. Te meer, omdat hij over een drie jaar jonge aardappelpootmachine beschikt die helemaal gericht is op precisielandbouw. Dus kreeg Schlepers exact die aantallen poters in z’n schuur en op de bon, die hij had berekend en besteld. ,,Ik kan op de computer exact instellen hoe veel poters ik voor een bepaald ras op mijn akker nodig heb. De machine maakt zelf de verdeling en telt ook mee. Het mooie is dat ik na een hectare kan zien of de planning klopt. Want ik heb nog wel te maken met wat ‘afval’ door spuitpaden en kopakkers. Maar de machine biedt me tussentijds wel de mogelijkheid de machine traploos te corrigeren.’’

Geschiedenis herhaalt zich

Schlepers ziet met de knollentelling dat de geschiedenis zich eigenlijk herhaalt. ,,Ik weet nog dat mijn vader vroeger een willekeurige zak van vijftig kilogram altijd natelde; daar moesten duizend poters in zitten. Nu bewijst dat tellen weer z’n nut.’’ Hij zou nog wel een stap verder willen door ook op aantallen ogen, of stengels per aardappel te sturen. Dan weet je exact hoeveel aardappelen je per m² kunt telen.

Nieuwe mogelijkheden bieden zich aan

,,Die nieuwe mogelijkheden van het tellen geeft weer nieuwe inzichten en mogelijkheden voor meer precisie.’’ En dat is waar volgens Schlepers zowel de markt als Aviko Potato behoefte aan heeft. ,,Meer uniformiteit bij de consumptieaardappelteelt en een veel betere inschatting van de behoefte aan pootaardappelen binnen een nauwkeurig plantverband.’’