Elk jaar start Aviko Potato vanaf week 24 met proefrooiingen van de vroege aardappelrassen. Vanaf week 30 doet ze dat ook voor de hoofdoogst. Elke twee weken worden op maandag en dinsdag op 20 percelen per ras monsters gerooid.

Op twee plekken op een perceel wordt 1,33 strekkende meter gerooid. Deze monsters worden vervolgens in het kwaliteitslaboratorium verwerkt. De cijfers worden op vrijdag op de website gepubliceerd. De gemeten (bruto) opbrengsten worden afgezet tegen het meerjarige gemiddelde. Voor het eerst wordt dit jaar ook de gewasstand vastgelegd om de mate van afsterving van het gewas te koppelen aan de gemeten opbrengst op dat moment.

De 20 percelen per ras waar de proefrooiingen plaatsvinden, zijn evenredig verdeeld over de totale volumes die Aviko Potato over de teeltregio’s heeft vastgelegd. Bij voorkeur vinden de proefrooiingen door de jaren heen bij dezelfde telers plaats. Want dat geeft de meest zuivere vergelijking over meerdere jaren. Voor zowel Aviko Potato als de aardappeltelers zijn de proefrooiingen waardevol omdat ze vrij nauwkeurig de oogstverwachting aangeven.