Vanaf week 30 is gestart met het proefrooien van de belangrijkste rassen.

Op twee plekken op een perceel wordt 1,33 strekkende meter gerooid. Deze monsters worden vervolgens in het kwaliteitslaboratorium verwerkt. De cijfers worden op maandag de week na bemonstering op de website gepubliceerd. De gemeten (bruto) opbrengsten worden afgezet tegen het verloop van de afgelopen vijf jaar. De gewasstand wordt ook vastgelegd om de mate van afsterving van het gewas te koppelen aan de gemeten opbrengst op dat moment.

De percelen waar de proefrooiingen plaatsvinden, zijn evenredig verdeeld over de totale volumes die Aviko Potato over de teeltregio’s heeft vastgelegd. Er worden monsters genomen uit de 4 belangrijkste rassen voor Aviko Potato. Bij voorkeur vinden de proefrooiingen door de jaren heen bij dezelfde telers plaats. Want dat geeft de meest zuivere vergelijking over meerdere jaren. Voor zowel Aviko Potato als de aardappeltelers zijn de proefrooiingen waardevol omdat ze vrij nauwkeurig de oogstverwachting aangeven.

> Bekijk hier de proefrooicijfers van week 30

> Bekijk hier de proefrooicijfers van week 31

> Bekijk hier de proefrooicijfers van week 32

> Bekijk hier de proefrooicijfers van week 33

> Bekijk hier de proefrooicijfers van week 34

> Bekijk hier de proefrooicijfers van week 35

> Bekijk hier de proefrooicijfers van week 36