De ATC bestaat uit tien  personen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. De tien leden vertegenwoordigen allemaal een eigen regio in Nederland. Een lid kan maximaal twee keer vier jaar zitting nemen in de ATC. Eens per drie weken komen de leden bij elkaar, afwisselend in de vorm van vergaderingen, als in bedrijfsbezoeken en ter monstername.

JAN

Jan van Kempen

Voorzitter

Teeltgebied :West Nederland

Mobiel: +31 (0)6 291 723 57

jvankempen@xs4all.nl

  henk

Henk Meijer

Penningmeester

Teeltgebied: Zuidelijk Flevoland

Mobiel: +31 (0)6 266 664 40

meijer-macleane@planet.nl

AndreBroeze2

Andre Broeze

Secretaris

Teeltgebied: Oostelijk Flevoland

Mobiel: +31 (0)6 539 898 07

andrebroeze@hotmail.com

  Jacob

Jacob Branderhorst

Bestuurslid

Teeltgebied: Zuidwest Nederland

Mobiel: +31 (0)6 513 106 57

jbranderhorst@kleijberg.eu

 Marcel van Lier

Marcel van Lier

Bestuurslid

Teeltgebuid: Zuidoost Nederland

Mobiel: +31 (0)6 510 269 57

valigro@hotmail.com 

  Derk

Derck Hulshoff

Bestuurslid

Teeltgebied: Oost Nederland

Mobiel: +31 (0)6 536 967 18 

derckhulshoff@hotmail.com

JosDerks2

Jos Derks

Bestuurslid

Teeltgebied: Zuidoost-Brabant en Limburg

Mobiel: +31 (0)6 537 758 98

jos@derksgewasbescherming.nl

  test

Hilchard Waalkens

Bestuurslid

Teeltgebied: Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Mobiel: +31 (0)6 533 020 74

waalkens@agroweb.nl

 Roelof Jan Wollerich web

Roelof Jan Wollerich

Bestuurslid

Teeltgebied: Noordelijk Noord-Nederland

Mobiel: +31 (0)6 387 725 33

r.j.wollerich@gmail.com